Ενημέρωση

Διαδικτυακές δημοσιεύσεις της Ελένης Φεσσά-Εμμανουήλ με θέμα Ιδεολογικά και πολιτισμικά ζητήματα της νέας ελληνικής αρχιτεκτονικής, 1830-1940 / Ideological and Cultural Issues in the Architecture of Modern Greece: 1830-1940

Μία ακόμα διαδικτυακή δημοσίευση της Ιστορικού της Αρχιτεκτονικής, Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΚΠΑ, κας Ελένης Φεσσά – Εμμανουήλ με θέμα «Ιδεολογικά και πολιτιστικά ζητήματα της νέας ελληνικής αρχιτεκτονικής, 1830 – 1940 / Ideological and Cultural Issues in the Architecture of Modern Greece : 1830 – 1940», αναρτήθηκε πρόσφατα στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://www.academia.edu/39402165/Ιδεολογικά_και_πολιτισμικά_ζητήματα_της_νέας_ελληνικής_αρχιτεκτονικής_1830-1940__Ideological_and_Cultural_Issues_in_the_Architecture_of_Modern_Greece_1830-1940