Ενημέρωση

Διαδικτυακές Δημοσιεύσεις κας Ελένης Φεσσά – Εμμανουήλ

Δύο νέες διαδικτυακές δημοσιεύσεις της Ομ.Καθηγήτριας ΕΚΠΑ και Ιστορικού της Αρχιτεκτονικής Ελένης Φεσσά – Εμμανουήλ.

 

.  Το διατηρητέο έργο των αρχιτεκτόνων της μεσοπολεμικής Αθήνας,*

https://www.academia.edu/37578207/ΤΟ_ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ_ΕΡΓΟ_ΤΩΝ_ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ_ΤΗΣ_ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΙΚΗΣ_ΑΘΗΝΑΣ_HERITAGE_BUILDINGS_OF_INTERWAR_ATHENS_DESIGNED_BY_ARCHITECTS

.  Η προστασία των κτηρίων του προπολεμικού μοντερνισμού στην Αθήνα – Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας**

https://www.academia.edu/36960710/Η_προστασία_των_κτηρίων_του_προπολεμικού_μοντερνισμού_στην_Αθήνα_Πρακτικά_Επιστημονικής_Ημερίδας_Protection_of_the_buildings_of_prewar_modernism_in_Athens_-_Colloquium_Minutes

 

_____________________________________________________________________

 

* Πρόκειται για το εμπλουτισμένο κείμενο εισήγησης σε επιστημονική ημερίδα που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού στις 27.11.2008. Σκοπός της εισήγησης ήταν: (α) να επισημάνει την ανάγκη μιας πιο περιεκτικής προσέγγισης του μεσοπολεμικού έργου των αρχιτεκτόνων και (β) να θυμίσει την ουσιώδη συμβολή φορέων και προσώπων της περιόδου 1940-2000 στην τεκμηρίωση, ανάδειξη και προστασία της αρχιτεκτονικής —επώνυμης και ανώνυμης— της μεσοπολεμικής Αθήνας.

 

** H Επιστημονική Ημερίδα που οργάνωσε η Α´ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών στις 16.10.1998 ήταν ο πρώτος συστηματικός διάλογος πάνω στο θέμα της προστασίας του μοντέρνου κτηριακού αποθέματος της μεσοπολεμικής Αθήνας. Σε αυτόν συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων του Δημοσίου και του Δήμου Αθηναίων που ασχολούνται με την προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων του 20ού αιώνα.