Δομή

Δ.Σ. περιόδου 2002-2005

1η Συνεδρίαση: Αθήνα 12 Μαρτίου 2003

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α.Π. 30069, Αθήνα 14 Μαρτίου 2003

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, το οποίο εκλέχτηκε από την Γ.Σ. της Αντιπροσωπείας που είχε πραγματοποιηθεί στις 01.02.2003.
Η συνεδρίαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2003 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος : Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Αντιπρόεδρος : Παναγιώτης Δεσποτόπουλος
Γεν. Γραμματέας : Θανάσης Παππάς
Ταμίας : Βασίλης Καλλονιάτης
Ειδ. Γραμματέας : Αλέκος Βράκας
Μέλη : Δημήτρης Αναστασιάδης
Μηνάς Αγγελίδης
Δημήτρης Μαραβέας
Κώστας Μπαρδάκης
Κώστας Μπελιμπασάκης
Παντελής Νικολακόπουλος
Ειρήνη Σιγάλα-Μαγιάφα
Αλέκος Χαλικιάς
Βασίλης Χατζηκίδης
Φραγκίσκα Χρυσολούρη

Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνα
Fax

Πρόεδρος:

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

210-5776.148 γρ
210-5773.420

210-5776.148

Αντιπρόεδρος :

Παναγιώτης Δεσποτόπουλος

210-3221.733 γρ

210-3220.053

Γεν. Γραμματέας :

Θανάσης Παππάς

2310-729295  2310-729295
2310-886012  2310-886012
2310-968045  2310-968045
2310-726700  2310-726700

2310-749991  2310-749991
2310-213032  2310-213032

Ταμίας :

Βασίλης Καλλονιάτης

210-7257853  210-7257853

Ειδ.Γραμματέας :

Αλέκος Βράκας

22210-92222 22210-92222

22210-92222  22210-92222

Μέλη :

Μηνάς Αγγελίδης

210-6137778  210-6137778

210-6137778  210-6137778
210-7723816  210-7723816

Δημήτρης Αναστασιάδης

210-4111.963 γρ
210-9935.118 σπ

210-9916.391

Δημήτρης Μαραβέας

210-8842.905 γρ
210-3300.251 σπ

210-8822685  210-8822685

Κώστας Μπαρδάκης

210-3633.506 γρ
210-7523.000σπ

210-3601.545

Κώστας Μπελιμπασάκης

2310-296894  2310-296894

2310-271918  2310-271918

Παντελής Νικολακόπουλος

210-7218150  210-7218150
210-7235235  210-7235235

210-7235031  210-7235031

Ειρήνη Σιγάλα-Μαγιάφα

28310-23471 28310-23471

28310-20303  28310-20303

Αλέκος Χαλικιάς

210-3399214  210-3399214

210-3399073  210-3399073

Βασίλης Χατζηκίδης

210-7706647  210-7706647

210-7706647  210-7706647
210-6396087  210-6396087

Φραγκίσκα Χρυσολούρη

210-3839117  210-3839117
210-5574069  210-5574069 γρ.

210-3647921  210-3647921

ΤΟΜΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θεματικές Περιοχές

Υπεύθυνος ΔΣ

Οργανωτικά θέματα ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Λειτουργία Συντονιστικού
Επαφές με κλαδικούς Συλλόγους Μηχανικών
▪ Μπελιμπασάκης Κώστας
▪ Χαλικιάς Αλέκος
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ οργανωτικών θεμάτων
Δημόσιες σχέσεις ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ Ανάπτυξη σχέσεων – συνεργασίας με Τ.Α. Σχέσεις με Ενώσεις δημοσιογράφων. Σχέσεις με Σχολές Αρχιτεκτονικής. Σχέσεις με φορείς ενδιαφέροντος Αρχιτεκτόνων ▪ Προεδρείο του Δ.Σ.
Διεθνείς σχέσεις
Συνεργασία με Ενώσεις Αρχιτεκτόνων CAE, UIA, UMAR, ICOMOS, Ευρωπαϊκές Ενώσεις Αρχιτεκτόνων, Εκπροσωπήσεις ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης Επαγγέλματος.
Κοινοτικές Οδηγίες
▪ Δεσποτόπουλος Παναγιώτης
▪ Αγγελίδης Μηνάς
▪ Βράκας Αλέξανδρος
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ και γραφείο CAE του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
♦ Διασύνδεση με ΜΕ διεθνών σχέσεων
♦ Συγκρότηση ειδικής ΟΕ με νομική υποστήριξη
Περιοδικό ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Πολιτικές για την ανανέωση, εμπλουτισμό και διεύρυνση της ύλης του περιοδικού
▪ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
▪ Παππάς Θανάσης
▪ Χρυσολούρη Φραγκίσκα
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ (Συντακτική Επιτροπή)
Οικονομική αυτοδυναμία
Θέματα συνδρομών/πολιτικές
Χορηγίες – ενίσχυση οικονομικών
Σχέσεις με ΤΕΕ
▪ Καλλονιάτης Βασίλης
♦ Οικονομικός υπεύθυνος του ΔΣ
Θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας
Διασύνδεση με Εθνικό Συμβούλιο
▪ Χατζηκίδης Βασίλης
▪ Χρυσολούρη Φραγκίσκα
▪ Αγγελίδης Μηνάς
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ
Επαγγελματικά Θέματα
♦ Θέματα θεσμικού πλαισίου Μελετών
♦ Αμοιβές ιδιωτικών έργων
♦ Θεσμικό Πλαίσιο ιδιωτικών έργων
♦ Ασφαλιστικά Θέματα
♦ Θέματα ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις εργασίας
♦ Θέματα εκπαίδευσης, προγραμμάτων σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, πρακτική άσκηση προπτυχιακά, συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
♦ Επιμόρφωση, σεμινάρια, κέντρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης Πανεπιστημίων.
♦ Λειτουργία πολεοδομικών γραφείων ΕΠΑΕ 
▪ Μπαρδάκης Κώστας
▪ Βράκας Αλέξανδρος
▪ Χατζηκίδης Βασίλης
▪ Αναστασιάδης Δημήτρης♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.
Αναγκαιότητα συγκρότησης ΟΕ ανά
ειδικότερο αντικείμενο.
► Ο.Ε για ΕΠΑΕ
► Ο.Ε για θεσμικό πλαίσιο μελετών
► Ο.Ε για μητρώο ιδιωτικών έργων
► Ο.Ε για τρόπο έκδοσης οικοδομικών
αδειών
Θέματα Αρχιτεκτονικής Προστασίας & Περιβάλλοντος ▪ Νικολακόπουλος Παντελής
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.
Θέματα Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών ▪ Νικολακόπουλος Παντελής
▪ Σκαμνάκη Ιφιγένεια
♦ Διασύνδεση με αντίστοιχη ΜΕ.
Θέματα αρχιτεκτονικής
Προβολή αρχιτεκτονικής δημιουργίας
Δίκτυο Αρχιτεκτονικής
Εκδηλώσεις Αρχιτεκτονικής
▪ Γεωργακόπουλος Παναγιώτης
▪ Παππάς Θανάσης
♦ Διασύνδεση με συνιστώμενες ειδικές ΟΕ
► Ο.Ε για την εποπτεία του θεσμού των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
► Ο.Ε για την προστασία-ανάδειξη της ελληνικής αρχιτεκτονικής
► Ο.Ε για παρατηρητήριο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και Σχολών Αρχιτεκτονικής
► Ο.Ε προπαρασκευής για 11ο Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο