Ενημέρωση

Ανακοίνωση του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας

Ανακοίνωση του Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

 

Επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο ως βασικό υλικό για ενημέρωση και επεξεργασία.

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2534&language=el-GR