Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 77, Περίοδος Β’, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2009 | Κατοικία: Διαγράμματα και Ιδεογράμματα

Περιεχόμενα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 12)
Β. Πετρίδου, Η. Κωνσταντόπουλος, Π. Πάγκαλος, «Η σημασία της Φιλοσοφίας στην Αρχιτεκτονική Εκπαίδευση» (σελ. 21)
Α. Κωτσάκη, «Α. και Γ. Βαρουδάκης. Μια νέα ”οπτική” της ελληνικής περιφέρειας» (σελ. 22)
Α. Δημητρακόπουλος, «Αχρηστεκτονική: Παράδοξο ιδεολόγημα υπέρ της αγοραίας δημιουργίας» (σελ. 24)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κατοικία: Διαγράμματα και Ιδεογράμματα
[Επιμέλεια: Α. Κωτσάκη]
Ν.-Ι. Τερζόγλου, «Η Ιδέα της Αρχέτυπης Κατοικίας στη Σύγχρονη Εποχή: Αρχιτεκτονικός Χώρος και Φιλοσοφικός Λόγος» (σελ.28)
Β. Γκικαπέππας, «Από την ιδεατή θεώρηση στην οπτική μετάθεση. Ο δομικός χαρακτήρας του ιδεογράμματος» (σελ.30)
Α. Βαζάκας, «Διάγραμμα: Πολυπλοκότητα και καταστροφή» (σελ.33)
Σ. Γιαννούδης, «UN Studio και SANAA: Δύο διαφορετικές εκδοχές στη χρήση του διαγράμματος στον σχεδιασμό της κατοικίας» (σελ.36)
Δ. Ρότσιος, «Υλοποιη / μένα-σιμα διαγράμματα στην κατοικία. Σχεδιάζοντας το πλαίσιο» (σελ.39)
Γ. Ζαβολέας, «Από το δωμάτιο στην πόλη: αρχέτυπα συνολικής οργάνωσης του χώρου» (σελ.42)
Ν. Πλατσάς, «Από την κατοικία τοπίο στο τοπίο κατοικία» (σελ.46)
Α. Κωτσάκη, «Η τριμερής κατανομή» (σελ.49)
Α. Δημητρακόπουλος, «Ιδέα Ένσχημη > ιδέα εν σχήματι» (σελ.53)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ.56)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_77.pdf”]