Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 67, Περίοδος Β’, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2008 | 2005-2008 – Aπολογισμός δράσεων

Περιεχόμενα

2005-2008
Απολογισμός Δράσεων

Α. Συνεδριάσεις Οργάνων (σελ. 23)
Β. Προτάσεις και πρωτοβουλίες της περιόδου 2005-2008 (σελ. 26)
Γ. Περιοδικό “Αρχιτέκτονες” (σελ. 41)
Δ. Επίλογος (σελ. 43)
Ε. Παράρτημα απολογισμού (σελ. 48)
ΣΤ. Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Δ.Σ. περιόδου 2005-2008 (σελ.127)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_67.pdf”]