Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 60, Περίοδος Β’, Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2006 | Aρχιτεκτονική και ψηφιακή τεχνολογία

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 22)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Κ. Λεφαντζής, «Αποχαιρετώντας τον Ακαδημαϊκό Γεώργιο Λάββα» (σελ. 25)
Α. Κωτσάκη, «Το ψυχροπολεμικό κλίμα στη τέχνη του οικοδομείν» (σελ. 28)
Μ.Α. Βιδάλης, «ΩSANAA!» (σελ. 29)
Ν. Μπαζαίου, «Αρχιτεκτονική και Περιβαλλοντική Ευφυΐα» (σελ. 30)
Μ. Ντούρλιας, «Ένα νέο μουσείο γεννιέται – Ένα ακόμη μουσείο…» (σελ. 31)
«24ο συνέδριο eCAADe, “Χώροι Επικοινωνίας”» (σελ. 33)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Αρχιτεκτονική και ψηφιακή τεχνολογία
[Επιμέλεια: Ο. Βενετσιάνου, Ν. Μπαζαίου]
Δ. Παπαλεξόπουλος, «Η δυνητικοποίηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα» (σελ. 52)
Ν. Γεωργιάδης, Β. Ζητωνούλης, «Η πραγματική διάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας στην αρχιτεκτονική σύνθεση» (σελ. 55)
Α. Αγγελιδάκης, «Οι πρώτες 1200 λέξεις από το κείμενο “Second Life: Αρχιτεκτονική και Ψηφιακή Πραγματικότητα”» (σελ. 58)
Σ. Δρίτσας, «Έρευνα και σχεδιασμός μέσω ψηφιακών μεθόδων» (σελ. 60)
Α. Σταυρίδου, «Αναδυόμενες ιδιότητες υλικών, σημερινές δυνατότητες και προοπτικές» (σελ. 62)
Ph. Morel, «Μερικές παρατηρήσεις πάνω στην έννοια της βελτιστοποίησης» (σελ. 65)
N. Streitz, «Σχεδιάζοντας Συνεργατικά Κτίρια: Έξυπνα Περιβάλλοντα και ο “Υπολογιστής υπό Εξαφάνιση”» (σελ. 68)
Ν. Κομνηνός, «Έξυπνες πόλεις. Συστήματα καινοτομίας και τεχνολογίες πληροφορίας στην ανάπτυξη των πόλεων» (σελ. 72)
Π. Μάντζιου, Δ. Πολυχρονόπουλος, «TERMINATOR II: Η τελική κρίση» (σελ. 75)
Β. Μπουρδάκης, Δ. Χαρίτος, «Χώροι Επικοινωνίας/ Communicating Space(s)» (σελ. 78)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 80)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_60.pdf”]