Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 56, Περίοδος Β’, Μάρτιος/Απρίλιος 2006 | Νεοελληνική αρχιτεκτονική – Ζητήματα ιστοριογραφίας

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)
«Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. – Πρόταση για το νέο θεσμικό πλαίσιο» (σελ. 21)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
Α. Παπαγεωργίου-Βενετάς, «Αλέξανδρος Στεφάνου Καλλιγάς 1932-2006» (σελ. 38)
Β. Παναγιωτοπούλου, «Massimiliano Fuksas» (σελ. 39)
Ρ. Λάββα, «Θρησκευτικός πόλεμος και πολιτισμός των θρησκειών» (σελ. 41)
Γ.Μ. Σαρηγιάννης, «”Τα νεοκλασικά της Σάμου” του Δημήτρη Σεβαστάκη» (σελ. 43)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Νεοελληνική αρχιτεκτονική
Ζητήματα ιστοριογραφίας
[Επιμέλεια: Α. Κωτσάκη]
Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Αρχεία Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής. Έρευνα και ιστοριογραφία» (σελ.62)
Β. Πετρίδου, «Άγχος και νοσταλγία: συμπτώματα της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής» (σελ. 65)
Π. Τουρνικιώτης, «Ιστοριογραφικός ετεροχρονισμός» (σελ. 67)
Α. Κωτσάκη, «Μονογραφίες νεοελλήνων αρχιτεκτόνων. Ένα σύντομο σχόλιο» (σελ. 70)
Μ. Μπίρης, «Αμφίδρομη σχέση ιστοριογραφίας
και προστασίας των αρχιτεκτονικών μνημείων του 20ού αιώνα» (σελ. 74)
Ε. Καλαφάτη, «Οι όροι άσκησης της αρχιτεκτονικής πρακτικής ως θέμα της ιστοριογραφίας» (σελ. 76)
Β. Γκανιάτσας, «Ιστορία, ιστορίες και ιστοριογραφία της αρχιτεκτονικής» (σελ. 80)
Μ. Λεφαντζής, «Ιστοριογραφία της πόλης και της πολεοδομίας στην Ελλάδα» (σελ. 82)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 87)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_56.pdf”]