Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 50, Περίοδος Β’, Μάρτιος/Aπρίλιος 2005 | Απολογισμός δράσεων 2003 – 2005 | Εκλογές ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 5 Ιουνίου 2005

Περιεχόμενα

Ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου (σελ. 20)
Οργανωτική διάρθρωση – Δομή & λειτουργία – Συνεδριάσεις (σελ. 28)
Θεσμικά προβλήματα του κλάδου (σελ. 48)
Επαγγελματικά (σελ. 62)
Δράσεις – Εκδηλώσεις – Αρχιτεκτονική (σελ. 82)
Διεθνείς – Δημόσιες σχέσεις (σελ. 108)
Θέσεις – Παρεμβάσεις (σελ. 122)
Συνεργασία του Δ.Σ. με το ΤΕΕ (σελ. 148)
Ξενώνας Στάμου Στούρνα (σελ. 149)
Εκδόσεις (σελ. 150)
Συνοπτική παρουσίαση δράσεων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Μάρτιος 2003 – Απρίλιος 2005 (σελ. 158)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_50.pdf”]