Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 47, Περίοδος Β’,Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 2004 | Αρχιτεκτονική κληρονομιά

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 20)
«Παραδείγματα» (σελ. 27)
Χ. Χάρη, «Οι μεταμορφώσεις της αρχιτεκτονικής» (σελ. 29)
«Για το ζήτημα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς» (σελ. 31)
Ο. Οικονόμου, «Για τα τοπία του μύθου» (σελ.32)
Δ. Πολυχρονόπουλος, «Σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών» (σελ. 33)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Αρχιτεκτονική κληρονομιά
[Επιμέλεια: Ε. Κουφέλη, Δ. Καννάς]
Γ. Π. Λάββας, «Η αρχιτεκτονική κληρονομιά ως πανανθρώπινη αξία» (σελ. 50)
Ν. Χαρκιολάκης, «Η επιστημονική αναστήλωση των αρχιτεκτονικών μνημείων» (σελ. 52)
Ν. Σκουτέλης, «Στάδια αξιολόγησης των μνημείων στο έργο του Alois Riegl» (σελ. 57)
Ε. Χατζητρύφωνος, «Μνημεία ελληνικού ενδιαφέροντος εκτός των συνόρων» (σελ. 59)
Α. Πορτελάνος, «Το Αρχαίο Θέατρο» (σελ. 63)
Β. Μποζινέκη-Διδώνη, «Το παράδειγμα της Οίας Σαντορίνης» (σελ. 70)
Ε. Κουφέλη, «Παλαιό Μουσείο Ολυμπίας» (σελ. 33)
Δ. Καννάς, «Αρχοντικό Χατζηκώστα Μακρινίτσα Πηλίου» (σελ. 80)
Μ. Δωρής, «Για την ιδεολογία και πρακτική της προστασίας της “αρχιτεκτονικής κληρονομιάς”» (σελ. 82)
Ε. Κουφέλη, «Ο νέος “αρχαιολογικός” νόμος και η προστασία της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς» (σελ. 86)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ. 90)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ (σελ. 91)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_47.pdf”]