Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 45, Περίοδος Β’, Μάϊος/Ιούνιος 2004 | Διάλογοι αρχιτεκτονικής μνήμης

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ»
Θ. Κ. Παππάς «Πρώτο σχόλιο για την πορεία του Συλλόγου» (σελ. 25)
Μ. Παπαδοπούλου-Λυκούδη, «Ένα ανέκδοτο δημόσιο έγγρα φο» (σελ. 26)
Κ. Τσιβίκη, «Παρεμβαίνοντας στο Γκάζι και Κεραμεικό» (σελ. 27)
Χαρίκλεια Χάρη, «Νέα δεδομένα στην αρχιτεκτονική έρευνα» (σελ. 29)
Α. Δημητρακόπουλος, «Ανατολή και Δύση στη μοντέρνα αρχιτεκτονική» (σελ. 32)
«Περιβαλλοντική αρχιτεκτονική και Βιώσιμες πόλεις» (σελ. 34)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Διάλογοι αρχιτεκτονικής μνήμης
[Επιμέλεια: Α. Κωτσάκη]
Ρ. Φατσέα, «Ιστορία – Μνήμη – Αρχιτεκτονική: Μια θεμελιακή σχέση για τη διασφάλιση τόπων συλλογικού νοήματος σήμερα» (σελ. 52)
Α.-Ι. Δ. Μεταξάς, «Η ομιλία των ερειπίων» (σελ. 55)
Π. Πάγκαλος, «ιδεολογία και Μνήμη» (σελ. 57)
Α. Κωτσάκη, «Συνδιαλλαγές ιστορίας και μνήμης σε μια υποχωρημένη πρόσοψη» (σελ.59)
Β. Πετρίδου, «Η αρχιτεκτονική ως μνήμη στο έργο του Aldo Rossi» (σελ. 62)
Π. Τουρνικιώτης, «Πρέπει να ξεχνάς για να θυμάσαι» (σελ. 65)
Α. Κουβελά-Παναγιωτάτου, «Η δόμηση της ταυτότητας» (σελ. 68)
Π. Αστρεινίδου-Κωτσάκη, «Μνήμες και αστικοί μύθοι για τη Θεσσαλονίκη» (σελ. 71)
Ε. Πορτάλιου, «Πόλη και Μνήμη: Το παράδειγμα της Φλωρεντίας» (σελ. 74)
Λ. Μάρθα, «Ενεργός Μνήμη» (σελ. 77)
Ρ. Λευκαδίτου, «Μακρόνησος: Ιστορικός τόπος – Ιστορική μνήμη» (σελ. 80)
Π. Κούρος, «Μνημονικές διαδράσεις ως πρακτικές σύγχρονης τέχνης στην πόλη» (σελ. 83)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_45.pdf”]