Περιοδική Έκδοση

«Αρχιτέκτονες» Τεύχος 37, Περίοδος Β’, Ιανουάριος/Φεβρουάριος 2003 | Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες (2ο)

Περιεχόμενα

«Σημείωμα της σύνταξης» (σελ. 18)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
«Δραστηριότητες Δ.Σ. ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ» (σελ. 20)
Τ. Γεωργακόπουλος, «Γιώργος Σημαιοφορίδης,
Αθηνά Αθανασούλη» (σελ. 21)
Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Δημήτρης Βασιλειάδης,
1913-2002» (σελ. 22)
Ν. Σ. Χαρκιολάκης, «Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Συλλόγου Μηχανικών του ΥΠΠΟ» (σελ. 23)
Μ. Κουρμπανά, «Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ως πολιτισμική αξία» (σελ. 25)
Ρ. Λευκαδίτου, «Νέο Μουσείο Ακρόπολης: Ενδιαφέρεται κανείς;» (σελ. 26)
«Παρέμβαση-τεκμηρίωση για το Νέο Μουσείο Ακρόπoλης» (σελ. 28)
Α. Πεπέ, «Αλεξάνδρα και Δημήτρης Μωρέτης» (σελ. 30)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες (2ο)
Α. Ρωμανός, «Αυθαίρετη δόμηση και αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες (σελ. 50)
Γ. Α. Πανέτσος, «Η εκδίκηση της υψηλής αρχιτεκτονικής» (σελ. 55)
Ε. Φεσσά-Εμμανουήλ, «Η αξία του έργου των αρχιτεκτόνων.Το παράδειγμα της Αθήνας» (σελ. 59)
Μ. Λεφαντζής, «Από την “ευτέλεια” του επώνυμου στην πολυτέλεια του “ανώνυμου”» (σελ. 62)
Ε. Μπούτου-Λεμπέση, «Αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες “… και με το νόμο”» (σελ. 65)
Ε. Λαϊνά, «Ο μαικήνας, ο πελάτης και η αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες» (σελ. 67)
Φ. Δορκοφύκη, «Ορφανή: φύση και θέση» (σελ. 71)
Π. Κούρος, «Μνημηδέν: πολυ-τοπικές, διαδραστικές επιτελέσεις μνημονικών περιεχομένων» (σελ.72)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ (σελ.76)
«Τα βραβεία του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού “Εφήμερες κατασκευές στην πόλη της Αθήνας”»

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ (σελ. 78)


[gview file=”http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_37.pdf”]