Ενημέρωση

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και Ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς»

Ο Δήμος Χαλκιδέων προκηρύσσει Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με θέμα «Αποκατάσταση, ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και Ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς»

 

Χρήσιμες ημερομηνίες

Έγγραφη υποβολή ερωτημάτων για συμπληρωματικές πληροφορίες : 17 Ιουνίου 2016

Παραλαβή Τευχών του Διαγωνισμού : 1 Αυγούστου 2016

Λήξη προθεσμίας υποβολής φακέλων συμμετοχής : 12 Σεπτεμβρίου 2016

 

Συνημμένα θα βρείτε την αναλυτική περίληψη του διαγωνισμού.