Ενημέρωση

Αρχιτεκτονικό Εργαστήριο για την πόλη της Πάτρας, 25/9 έως 2/10/2015

Η ομάδα Citylab (Κέντρο Αστικής Ανάπτυξης, ΑΔΕΠ, Δήμος Πατρών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μητρόπολη Πατρών, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Αχαϊας, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας) διοργανώνει

ένα Αρχιτεκτονικό Εργαστήριο για την πόλη της Πάτρας,

από 25/9 έως 2/10/2015, στις Αποθήκες Μπάρι (Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα).

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα εκδήλωσης