Ο Σύλλογος

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ συγκρότηση ΔΣ

Οι εκάστοτε διοικήσεις του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ αποφασίζουν τις δράσεις, την πολιτική, τις συμμαχίες και τις ρήξεις και είναι υπεύθυνες για την εικόνα του συλλόγου σε κάθε περίοδο.

Την τελευταία τριετία, σε μια περίοδο πρωτοφανών για τον κλάδο θεσμικών αλλαγών, μια περίοδο καταστροφική οικονομικά για το χώρο των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών γενικότερα, η ΕλΕΜ συνέβαλε, μεταξύ των άλλων, υιοθετώντας μια προσπάθεια αντιστροφής της κομματικo-παραταξιακής περιχαράκωσης και της εικόνας πόλωσης του συλλόγου και, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που η δύναμή της της προσέδιδε, λειτούργησε με υπερπροσπάθεια επικέντρωσης κατά προτεραιότητα στα προβλήματα που με υπευθυνότητα και ρεαλισμό μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από το σύλλογο.

Παράλληλα η ΕλΕΜ έθεσε, μέσα από τη δράση και τις ολοκληρωμένες προτάσεις που κατέθετε, γενικότερους πολιτικούς στόχους που έμμεσα επηρεάζουν τους σκοπούς του συλλόγου και την καθημερινότητα των μελών του ως επαγγελματιών και επιστημόνων.
Ανταποκρινόμενη στις ευθύνες που η ψήφος των συναδέλφων που την τίμησαν της προσέδωσε, υιοθέτησε αυτή την προσπάθεια βασισμένη στο διάλογο, τη συναίνεση, την καταστατική νομιμότητα και το ρεαλισμό. Στόχευσε, συγκροτημένα και δημιουργικά, σε μια άλλη φυσιογνωμία του συλλόγου.

Κατά τα χρόνια αυτής της θητείας ζήσαμε την πιο βίαιη υποβάθμιση της ζωής και του επαγγέλματός μας μαζί με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας παράλληλα με την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης της αλληλεγγύης μεταξύ μας. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο προτάξαμε τη διεκδίκηση των αναγκαίων συνθηκών, ώστε η απασχόληση με και η επιβίωση από το επάγγελμα να διασφαλίζεται με αξιοπρεπείς όρους. Αναλυτική παρουσίαση της άοκνης προσπάθειάς μας σε όλα τα πεδία δράσης του συλλόγου και των αποτελεσμάτων της υπάρχει στα προεκλογικά μας κείμενα.
Οι αρχιτέκτονες ΕλΕΜ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι ο ΣΑΔΑΣ, εκτός από την προσπάθειά του να συσπειρώσει τα μέλη του απέναντι σε ό,τι θίγει το επιστημονικό κύρος και την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος για τον κλάδο μας με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και αγωνιστική συνέπεια, είχε να αντιπαλέψει και τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης του ίδιου του συλλογικού μας φορέα. Προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε, μαζί με τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας και τις παθογένειες του παρελθόντος οι οποίες συνέβαλλαν επίσης στην κατάσταση που αντιμετωπίζει ο σύλλογος. Από την αρχή της θητείας επισημάνθηκε η ολιγωρία και η ανεπάρκεια στην οργάνωση του συλλόγου σε σχέση με την οικονομική του επιβίωση. Στο τέλος της, είμαστε περήφανοι που, από τις θέσεις ευθύνης που αναλάβαμε, καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλά από τα αδιέξοδα που αντιμετωπίσαμε και μας είναι πλέον ξεκάθαρα τα αναγκαία βήματα για την αυτοδύναμη και ισχυρή παρουσία του συλλόγου μας στα τεκταινόμενα του κλάδου και της χώρας.
Προτείναμε έναν Προγραμματισμό Δράσεων που υιοθετήθηκε και συνδιαμορφώθηκε από όλα σχεδόν τα μέλη του ΔΣ, συμβάλλαμε στις προσπάθειες υλοποίησής του, διερευνήσαμε τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σε σύνδεση με τον ψηφισμένο Προγραμματισμό Δράσεων, προσπάθεια που αναγκαστικά αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Οι ΕλΕΜ πιστεύουν ότι κάθε δραστηριότητα εμπεριέχει πολιτική θέση αντιπαρέρχονται όμως τις όποιες προσπάθειες κομματικής περιχαράκωσης θεωρώντας ότι εξυπηρετούν όσους αρνούνται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όσοι μας «κρεμούν» κομματικές ταμπέλες ή/και μας εντάσσουν στις «καθεστωτικές δυνάμεις» θα προσέφεραν ουσιαστικά στον αναγκαίο διάλογο, αν μας απαριθμούσαν τις τις προσπάθειές τους να τιμήσουν την ψήφο και τη θέση ευθύνης που τους προσέδωσαν οι συνάδελφοι στη θητεία που τελείωσε μέσα από προτάσεις και δράσεις που ανέλαβαν και τις οποίες δε στηρίξαμε.

Το ζητούμενο ήταν και εξακολουθεί να είναι, η ενεργοποίηση όλων στην κατεύθυνση της εξασφάλισης εκείνων των σχέσεων ανάδρασης όπου οι συνάδελφοι θα πλαισιώσουν τον Σύλλογό τους ο οποίος, αντίστοιχα, θα τους εξασφαλίζει ανάσα στήριξης και δημιουργικότητας στη δύσκολη αυτή, κοινωνικοοικονομικά, περίοδο.
Υπάρχουν πολλά που έγιναν, άλλα τόσα που υιοθετήθηκαν αλλά δε δρομολογήθηκαν λόγω ελλείμματος στην ενεργοποίηση όλων των εκλεγμένων και πολλά που εκκρεμούν ακόμα ώστε ο σύλλογος να ανταποκρίνεται στα πολλαπλά πεδία δράσης του. Το σίγουρο είναι ότι όποιοι και να αποτελέσουν τις θεσμικές του θέσεις θα είναι λίγοι αν δε στηριχθούν με τη συμβολή και ενεργοποίηση όλων. Η πρόκληση αφορά όλους όσους θα εκλεγούν στο 15μελές συμβούλιο. Αν δεν ξεπεραστεί η παθογένεια της μικροπαραταξιακής σκοπιμότητας κάθε προσπάθεια θα είναι λίγη. Η εμπειρία μας από την τελευταία τριετία ανέδειξε όλα τα παραπάνω και επεκτείνουμε τη σκέψη όσων κειμένων έχουν ήδη κυκλοφορήσει (εν όψει της επικείμενης συγκρότησης των οργάνων διοίκησης του ΣΑΔΑΣ) θεωρώντας ότι:
• Είναι, σε κάθε περίπτωση, αναγκαία η συγκρότηση προτάσεων που θα στηρίζουν τις απαιτήσεις μας για ριζικές θεσμικές αλλαγές
• Σοβαρή προϋπόθεση για την αρωγή μας στα κοινωνικά κινήματα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, αποτελεί η ενδυνάμωση της μαζικότητας του συλλόγου και μέσα από δομικές και, όπου χρειαστεί, καταστατικές αλλαγές.
• Δεν υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης, τουλάχιστον στο επίπεδο που έχει τεθεί στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Το πρόβλημα είναι να (επανα)λειτουργήσει στους συναδέλφους το κίνητρο και το ενδιαφέρον να παρακολουθούν και να συμβάλλουν στην πορεία του συλλόγου τους.
• Δεν υπάρχουν κλειστές επιτροπές στο σύλλογο. Το έλλειμμα βρίσκεται στη διαθεσιμότητα συντονιστών με διάθεση και ικανότητα να τις ωθούν σε δημιουργική και αποτελεσματική λειτουργία.
• Η πλήρης αποφυγή των «δια περιφοράς» αποφάσεων προϋποθέτει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης ώστε να διασφαλίζεται η δημοκρατική λειτουργία των οργάνων. Οι ρυθμοί της δράσης που απαιτούται στο σύλλογο δεν καλύπτονται με 1 ΔΣ το μήνα και η δημοκρατική του λειτουργία προϋποθέτει την κάλυψη των οδοιπορικών.
• Το προεδρείο της Αντιπροσωπείας οφείλει να ενεργοποιεί διαπαραταξιακές και διαπεριφερειακές επιτροπές ανταποκρινόμενο σε ένα ρόλο που θα διασφαλίζει τη δημοκρατική λειτουργία του φορέα μας μέσα από την ενεργοποίηση του συνόλου των αντιπροσώπων.
• Τα πεδία δράσης του συλλόγου είναι πολλά και σ’ αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς. Οι παρατάξεις, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του συλλόγου οφείλουν, ξεπερνώντας στείρες μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, να ενεργοποιούν τα μέλη τους, να προτείνουν ιδέες και δράσεις με ανάληψη ευθυνών υλοποίησης, ώστε να βοηθούν με ουσιαστικό τρόπο στο ξεπέρασμα των προβλημάτων.

Οι αρχιτέκτονες της ΕλΕΜ είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες που θέλουμε να ζούμε από τη δουλειά μας και πασχίζουμε (σε επιστημονικό και συνδικαλιστικό επίπεδο) για την άσκηση της αρχιτεκτονικής προς όφελος της κοινωνίας και με όρους αξιοπρέπειας. Το χρέος μας απέναντι στους συναδέλφους που μας τιμούν με την ψήφο τους αλλά και στον κλάδο και στην κοινωνία είναι η προσφορά στις παραπάνω αρχές από όποια θέση κι αν βρισκόμαστε.

Σε αντίθεση με τις κομματικοποιημένες παραταξιακές λογικές, δεν εξαρτούμε τις προσπάθειες, τη δουλειά και τη συνεισφορά μας στη συλλογική δράση από το εάν θα συναποτελούμε τη διοίκηση του ΣΑΔΑΣ και το έχουμε αποδείξει με τις παρεμβάσεις και το έργο μας είτε ως μέλη επιτροπών είτε ως συνδιαχειριστές της διοίκησης. Με αυτήν τη λογική συντασσόμαστε με όποια προσπάθεια απαιτηθεί για την περαιτέρω ανταπόκριση του ΣΑΔΑΣ στις αρχές και τους στόχους του και φροντίζουμε να την εμπλουτίζουμε με τον προβληματισμό και τους στόχους για τους οποίους έχουμε δεσμευτεί..

Πάγια θέση της ΕλΕΜ, σε όποιο συνδικαλιστικό/επιστημονικό φορέα συμμετέχει, είναι η αντιπροσωπευτικότητα στη διοίκησή του με έμφαση, κατά προτεραιότητα, στις δυνατότητες κάθε μέλους ή/και παράταξης συμβολής σε ένα κοινό πλαίσιο σε συνδυασμό πάντα και με τη δύναμή του/της στην προτίμηση των συναφέλφων που τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους.

Στον ΣΑΔΑΣ μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, περισσότερα να ολοκληρωθούν. Στην προσπάθεια αυτή η δημοκρατική λειτουργία μαζί με την προάσπιση ενός αναμορφωμένου τρόπου διοίκησης όπου όλοι θα συμβάλλουν με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τακτικούς απολογισμούς και διάχυση των δράσεων προς όλους τους συναδέλφους και την κοινωνία, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας και της συνέπειας του συλλογικού μας φορέα.

Οι αιχμές που προτάσσει και υπηρετεί η ΕλΕΜ, με βάση και τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, προκειμένου είτε να στηρίξει, είτε να διεκδικήσει οποιαδήποτε θέση ευθύνης στον ΣΑΔΑΣ, συμπυκνώνονται στα παρακάτω σημεία:

• Την προσήλωσή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ στις καταστατικές του αρχές και σκοπούς.
• Τη συμβολή του στη διαμόρφωση των όρων ανάσχεσης της ανεργίας, προνοιακής και ασφαλιστικής κάλυψης όλων των συναδέλφων.
• Την άρθρωση ειλικρινούς λόγου, ιδιαίτερα στους νέους, σε ότι αφορά τον ιστορικά «ελευθέριο χαρακτήρα» του επαγγέλματος με τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τα δικαιώματα που συνεπάγεται.
• Την ενεργή συμμετοχή του στη διαμόρφωση του «αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι».
• Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων με γνώμονα τον αυτοσεβασμό, το σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, την αναγνώριση του δικαιώματος της διαφωνίας, την αποδοχή των καταστατικών διαδικασιών και των αποφάσεων της πλειοψηφίας και τη συμβολή στην υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.
• Τη ρεαλιστική και υπεύθυνη αντιμετώπιση των οικονομικών του προβλημάτων.
• Την καταστατική δομική διόρθωση και επανασυγκρότηση, ώστε να ανταποκριθεί στους σκοπούς του στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο όπως και στην ανάδειξη και θεσμοθέτηση της αρχιτεκτονικής και του αρχιτέκτονα.

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί

 1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ θητείας στη διοίκηση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Οι Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ ανέλαβαν ανεπιφύλακτα την ευθύνη που τους ανέθεσαν οι συνάδελφοι στον ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους που μας εμπιστεύτηκαν και προσκαλούμε όλους τους Αρχιτέκτονες να μας στηρίξουν ακόμη πιο μαζικά ώστε με αυξημένη δύναμη να διεκδικήσουμε αυτά που αξίζουν στον κλάδο μας. Γιατί:

 • Είμαστε η παράταξη που δεν αρκείται σε έναν καταγγελτικό λόγο και δε διέπεται από ιδεοληψίες, αλλά με τη συμμετοχή και τις προτάσεις μας παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην επίλυση των ζητημάτων προς όφελος της κοινωνίας και του κλάδου μας.
 • Πιστεύουμε ότι κάθε δραστηριότητα εμπεριέχει πολιτική θέση, ωστόσο η μετατροπή των εκλογών των συλλογικών και επιστημονικών οργάνων των μηχανικών σε κομματικές αποδείχθηκε καταστροφική και αποσυσπειρωτική. Οι συλλογικοί μας φορείς πρέπει να είναι υπεράνω κομματικών και ιδιοτελών συμφερόντων, ακριβώς γιατί τα κοινά μας προβλήματα, τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δεν έχουν χρώμα.
 • Λειτουργούμε οργανωμένα, συντεταγμένα και ρηξικέλευθα στα όργανα που μετέχουμε, είτε στους συλλόγους είτε στο ΤΕΕ, με ανοιχτό ορίζοντα, προσπαθώντας πάντα να αμβλύνουμε τις ανούσιες παραταξιακές αντιθέσεις που αποπροσανατολίζουν από τα πραγματικά προβλήματα του κλάδου.

Η δράση και η συνέπεια των Αρχιτεκτόνων ΕλΕΜ καθ’ όλη την θητεία του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ, η εθελοντική προσφορά τους σε όλα τα επίπεδα δουλειάς του Συλλόγου, η άοκνη προσπάθεια παραγωγής θέσεων και η, αποδεδειγμένη σήμερα πια, ορθότητα των θέσεών τους, συνέβαλαν καθοριστικά στη θεσμική και οικονομική επιβίωση του συλλόγου και έθεσαν νέες βάσεις στη δημοκρατική λειτουργία, στο συναινετικό κλίμα και στο άνοιγμα του συλλόγου σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησης.

 

Θέσεις, που συμπυκνώνονται στις παρακάτω αρχές:

 • διασφάλιση της ποιότητας ζωής και προάσπιση του περιβάλλοντος
 • θεσμική προάσπιση του ελευθέριου επαγγέλματος του αρχιτέκτονα
 • εξασφάλιση ασφαλούς, αξιοπρεπούς και βιώσιμου  επαγγελματικού περιβάλλοντος
 • θεσμοθέτηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων και επαγγελματικών δικαιωμάτων
 • διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών
 • πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού και της γραφειοκρατίας
 • υποστήριξη των επιστημονικών δράσεων του συλλόγου και της βιωσιμότητάς του

και

 

Νέες βάσεις, που έχουν πολλά και ουσιαστικά βήματα ακόμα μπροστά τους. Οι Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ είμαστε υπόλογοι στους συναδέλφους που δεν καταφέραμε να εμπνεύσουμε, να πείσουμε και να κινητοποιήσουμε για μεγαλύτερη καθημερινή συμμετοχή στις δραστηριότητες του συλλόγου. Παράλληλα επισημαίνουμε πως η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη, που έχει ανάγκη σήμερα περισσότερο από ποτέ ο κλάδος μας, δεν είναι δυνατό να κατακτηθούν χωρίς τη συμβολή όλων.

 

Στην πορεία προς τις εκλογές, δε θα «χαϊδέψουμε αυτιά». Γιατί σήμερα ξέρουμε καλά πού πετύχαμε και πόσες πλευρές της συλλογικής κινητοποίησης και δράσης είναι ακόμα ζητούμενες.

 

Σε καιρούς έντονης κρίσης των θεσμών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών, η συμμετοχή των συναδέλφων στην ενεργοποίηση και τις δράσεις του συλλόγου ήταν, πανελλαδικά, κατώτερη των περιστάσεων. Αν και κάποιες σκέψεις και επιχειρήματα συνέβαλαν στην εκτίμηση ότι θα έπρεπε να είχε συμβεί το αντίθετο, αυτό δεν συνέβη. Οι αιτίες είναι πολλές, οι παθογένειες του παρελθόντος απαιτούν συνεχή και συστηματική προσπάθεια για να απαλειφθούν από τη συνείδηση των συναδέλφων, οι προκλήσεις όμως του παρόντος είναι πολλαπλές και προϋποθέτουν ένα δυνατό συλλογικό, συνδικαλιστικό και επιστημονικό φορέα για να απαντηθούν.

 

Τη δύναμη στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη δίνουν τα μέλη του και μόνο. Ο σύλλογος που συσπειρώνει τα μέλη του μπορεί να πετύχει, αρθρώνοντας ουσιαστικό και τεκμηριωμένο λόγο και δρώντας δυναμικά και αποφασιστικά, σε κάθε του στόχευση.

 

Η συμβολή των αρχιτεκτόνων στην καθημερινή δράση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι θέμα δημοκρατίας και διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία και τα ηλεκτρονικά εσωσυλλογικά δημοψηφίσματα, απόλυτα εφικτά με τα σύγχρονα μέσα, μπορούν να βοηθήσουν στη συμμετοχή των συναδέλφων και στην έκφραση των ιδεών, των προβληματισμών και των προτάσεών τους. Οι ΕλΕΜ προσπάθησαν επανειλημμένα να προωθήσουν μια τέτοια αύρα εκσυγχρονισμού και δημοκρατικής λειτουργίας στο σύλλογο, οι προτάσεις μας όμως σκόνταψαν στην οικονομική δυσπραγία αλλά και στην εξασφάλιση όρων ευρείας συναίνεσης στα πλαίσια των οργάνων του συλλόγου.

 

Σήμερα, δεν αρκεί να προσδιορίζουμε και να κατανέμουμε ευθύνες. Ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη των συναδέλφων, αναγνωρίζοντας και τις δικές μας αδυναμίες, δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας για δημιουργική και συνεπή δουλειά μέσα στο σύλλογο και καλούμε όλους τους συναδέλφους ελεύθερους επαγγελματίες να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν. Τα προβλήματα του κλάδου μας είναι πιεστικά, οι καιροί είναι δύσκολοι και μόνο η συλλογική δράση μπορεί να δώσει τις σωστές διεξόδους.

 

 1. ΔΟΜΗ  – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΟΧΗ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Μετά την ίδρυση του Τμήματος Αττικής ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επανακαθορίζει τη δομή του και θα πρέπει να ενισχύσει τον επιτελικό του ρόλο στο Πανελλαδικό επίπεδο με σκοπό την απρόσκοπτη οριζόντια και κάθετη επικοινωνία, το σωστό καταμερισμό δουλειάς και τη συνεχή ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ των τμημάτων του. Για να εξυπηρετηθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητα:

1)  η παραγωγή θέσεων και δράσεων από τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στα θέματα γενικού ενδιαφέροντος και η αδιάλειπτη διάχυση της πληροφορίας στα τμήματα

2)      η συστηματική παρακολούθηση των θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος από τα τμήματα, η συμβολή τους στο γενικό μετά από την επεξεργασία του ειδικού και η εξειδίκευση των δράσεων σε τοπικό επίπεδο

3)     η ανάδραση και συνεχής ανατροφοδότηση των δύο επιπέδων δουλειάς του Συλλόγου.

Σήμερα, τα τμήματα είναι οργανωτικά ανεξάρτητα, με ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων, αλλά δεν έχουν οικονομική αυτονομία. Λογιστικά λειτουργούν ως «υποκαταστήματα» και, πρακτικά, ο ΣΑΔΑΣ είναι ενώπιον των αρχών απολύτως υπεύθυνος για τις επιλογές τους. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορισθεί ο μηχανισμός με τον οποίο η οργανωτική ανεξαρτητοποίηση των τμημάτων θα αντανακλάται και στην οικονομική διαχείριση χωρίς να χαθεί η συνοχή του Συλλόγου.

Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί και η οργανωτική πολυπλοκότητα που δημιουργείται από την συνύπαρξη στη δομή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τμημάτων και συλλόγων.

Ωριμάζουν λοιπόν οι συνθήκες για την ομογενοποίηση της διάρθρωσής του ώστε να λειτουργήσει σ’ ένα σταθερό οργανόγραμμα και με σαφείς – ευδιάκριτες σχέσεις.

 

Είναι σαφές λοιπόν ότι, πέρα από τις όποιες καλές προθέσεις η παρούσα μορφή τοπικής οργάνωσης, στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με την θεσμική συλλειτουργία τμημάτων και συλλόγων είναι προβληματική και κινείται σε πολλές περιπτώσεις εκτός ορίων ορθολογισμού και νομιμότητας, ειδικότερα σε ότι αφορά στην εκλογική διαδικασία και στα οικονομικά.

Πρότασή μας είναι η μετατροπή των Τμημάτων σε Συλλόγους, υπό την αίρεση ότι όλοι θα εναρμονίσουν τα καταστατικά τους και θα αναγνωρίσουν την ΠΕΑ -ΣΑΔΑΣ αποδεχόμενοι ότι θα είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο των αρχιτεκτόνων, με ό τι αυτό συνεπάγεται στον τομέα της εφαρμογής των αποφάσεών του. Τότε η απόκτηση διακριτών ΑΦΜ είναι εύκολη καθώς εμπίπτει στις διατάξεις περί Σωματείων. Αυτή είναι πραγματικά μια καθαρή θέση, καθώς η ΠΕΑ θα έχει την δική της οικονομική αυτοτέλεια, από την συμβολή των τοπικών συλλόγων κατά τις δυνάμεις του ο καθένας και την (αμφίβολη με τα σημερινά δεδομένα) επιχορήγηση του ΤΕΕ και θα διοικείται από ΔΣ που θα αναδεικνύεται από την ισχύουσα εκλογική διαδικασία χωρίς τα σημερινά νομικά προβλήματα.

Ανεξάρτητα από την προσωπική ή πολιτική εκτίμηση του καθενός το σίγουρο είναι ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα είναι απαγορευτική οποιαδήποτε ενέργεια προκαλεί την περαιτέρω υπερχρέωση του συλλόγου.

 

Ο σύλλογος πρώτα και πάνω απ’ όλα, πρέπει να στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις!

 

 1. Γιατί στηρίζουμε ΕλΕΜ

 

Δυστυχώς για μια ακόμη θητεία απεδείχθη περίτρανα ότι οι κομματικές παρατάξεις είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους καιρούς, είτε υπακούουν σε προτεραιότητες που απέχουν από την ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί.

Οι ΕλΕΜ θα πράξουν για άλλη μια φορά το καθήκον τους απέναντι στους συναδέλφους και τον κλάδο γενικότερα, υπηρετώντας ανυστερόβουλα την κοινωνία, την επιστήμη και το περιβάλλον φυσικό και δομημένο.

Δεν θα είναι εύκολο, αλλά οι ΕλΕΜ στα 20 χρόνια δράσης στο ΤΕΕ και τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απέδειξαν ότι ξέρουν και μπορούν. Έχουν αποδείξει ότι δεν επιδιώκουν τίτλους και καρέκλες, ούτε ενδιαφέρονται για φανταχτερές αλλά ανούσιες παραγράφους στο βιογραφικό τους. Δε χρωστάνε σε κόμματα και δεν υποχωρούν σε πιέσεις, ούτε ανέχονται ασταθείς πολιτικές ισορροπίες.

Οι κομματικές παρατάξεις είναι αυτές που, πληρώνοντας τα χρέη τους σε υπομηχανικούς και δημοσίους υπαλλήλους, ανέχονται τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι κομματικοί μηχανισμοί, είτε σαν όργανα του κατεστημένου είτε σαν όργανα άκρατου λαϊκισμού και μηδενισμού, έχουν τεράστιο μερίδιο συμμετοχής στην πορεία που οδήγησε τη χώρα, τον κλάδο και τον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ σε απαξίωση και τους αρχιτέκτονες σε απογοήτευση και απελπισία. Οι κομματικές παρατάξεις  έχουν άλλες προτεραιότητες, θέλουν να μας κυβερνούν, δε στοχεύουν κεντρικά και δεν ενδιαφέρονται για την επιβίωση του ελεύθερου επαγγελματία γενικά και ειδικότερα του αρχιτέκτονα.

Οι Αρχιτέκτονες δεν έχουν ανάγκη από ηγέτες και αρχηγούς. Οι ΕλΕΜ θέλουμε όλους τους εκλεγμένους μας να υπηρετούν ιδέες και στόχους δημοκρατικά αποφασισμένους.

Έχουμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα:

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (κατασχέσεις, ρυθμίσεις )
 • ΑΝΕΡΓΙΑ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ (εμπορική ή επιστημονική δραστηριότητα)
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (διαγωνισμοί, δωρεές μελετών, ερευνητικά προγράμματα)
 • ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΑΜΟΙΒΕΣ
 • ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (επιβλέψεις, αυθαίρετα)
 • ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ (ΥΔΟΜ, ελεγκτές δόμησης, ενεργειακοί επιθεωρητές κλπ)
 • ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

 

Οι ΕλΕΜ έχουν τεκμηριωμένες και επεξεργασμένες θέσεις και θα παλέψουν για να πείσουν, να συσπειρώσουν, να αποτρέψουν κάθε απειλή για τον κλάδο και τον πολίτη.

 

στον αγώνα αυτό κανείς δεν περισσεύει. σας περιμένουμε.

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί

 

ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ υπάρχει ελπίδα


ΕλΕΜ εκλογές ΣΑΔΑΣ 2014teliko

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί

pdf
59 KB