Ο Σύλλογος

Αρχιτέκτονες ΕλΕΜ Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ υπάρχει ελπίδα

 

Την τελευταία εικοσαετία παρακολουθούμε μια υποτονική δραστηριοποίηση και υποβάθμιση της συλλογικότητας από τα μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

 

Ένας σύλλογος με ιστορική και  ουσιαστική παρουσία 100 ετών περίπου που, δυνάμει, αριθμεί 20.000 μέλη αρχιτέκτονες,  εμφανίζεται με δυναμικό 2.000 μελών στις εκλογές και  ουσιαστικά, στην καθημερινότητά του δηλαδή, 300 ενεργά μέλη. Το γεγονός αυτό και μόνο δείχνει ότι ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ έχει χάσει την εμπιστοσύνη των μελών του και κατά συνέπεια το κύρος του και τις δυνατότητες θεσμικών παρεμβάσεων.

 

Την εικοσαετία αυτή ζήσαμε μια περίοδο έντονης κομματικοποίησης των παρατάξεων που συμμετέχουν στα ΔΣ, με διαρκή άρνηση για συναίνεση και στόχο την έμφαση στην πολιτική παρέμβαση του συλλόγου σε βάρος της επιστημονικής του υπόστασης, συχνά δε και των ίδιων των συνδικαλιστικών του προτεραιοτήτων. Οι εκάστοτε διοικήσεις του συλλόγου αποφάσιζαν τις δράσεις, την πολιτική, τις συμμαχίες και τις ρήξεις  και είναι υπεύθυνες για την εικόνα του συλλόγου σε κάθε περίοδο.

 

Την τελευταία τριετία, σε μια περίοδο πρωτοφανών για τον κλάδο θεσμικών αλλαγών, μια περίοδο καταστροφική οικονομικά για το χώρο των αρχιτεκτόνων και των μηχανικών γενικότερα, έγινε μια προσπάθεια αντιστροφής της κομματικo-παραταξιακής περιχαράκωσης και της εικόνας πόλωσης του συλλόγου, έγινε προσπάθεια επικέντρωσης των προσπαθειών κατά προτεραιότητα στα προβλήματα που με υπευθυνότητα και ρεαλισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν από το σύλλογο και σε γενικότερους πολιτικούς στόχους που έμμεσα επηρεάζουν τους σκοπούς του και την καθημερινότητα των μελών του ως επαγγελματιών και επιστημόνων. Έγινε μια προσπάθεια βασισμένη στο διάλογο, τη συναίνεση, την καταστατική νομιμότητα  και το ρεαλισμό. Έγινε προσπάθεια για μια άλλη φυσιογνωμία που ωστόσο ενόχλησε και ενοχλεί:

 

 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους θεωρούν το κομματικό και παραταξιακό όφελος σημαντικότερο του σκοπού ενός ιστορικού συλλόγου.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους χάνουν το δικαίωμα κομματικής εξαγοράς της δράσης τους.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους δυσκολεύονται και θα υποχρεωθούν να απαντήσουν στα πραγματικά και διαχρονικά δεδομένα του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα και της άσκησης της αρχιτεκτονικής.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί εκείνους που γνώριζαν την αλήθεια αλλά την έκρυβαν για συλλογή ψήφων.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους θεωρούν επάγγελμα την κριτική και όχι την πρόταση.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους επιλέγουν  την ανέξοδη  κριτική αντί της δουλειάς.
 • Ενόχλησε και ενοχλεί όσους απαιτούν δικαιώματα χωρίς ευθύνες.
 • Όλοι όσοι ενοχλούνται από την άλλη φυσιογνωμία εκμεταλλεύονται καταστατικά κενά, δημοκρατικές ευαισθησίες σχετικές με τον σεβασμό της μειοψηφίας και προσπαθούν να επιβάλλουν την άποψή τους με παραταξιακές πρακτικές  που φτάνουν στα όρια του εκφοβισμού και της τρομοκράτησης προς τα μέλη του ΔΣ.

 

Κατά τα χρόνια της τρέχουσας θητείας ζήσαμε την πιο βίαιη υποβάθμιση της ζωής και του επαγγέλματός μας και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας παράλληλα με την αναγκαιότητα της ενδυνάμωσης της αλληλεγγύης μεταξύ μας. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο προτάξαμε τη διεκδίκηση των αναγκαίων συνθηκών, ώστε η απασχόληση με και η επιβίωση από το επάγγελμα να διασφαλίζεται με αξιοπρεπείς όρους.

Οι αρχιτέκτονες ΕλΕΜ σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι ο ΣΑΔΑΣ, εκτός από την προσπάθειά του να συσπειρώσει τα μέλη του απέναντι σε ό,τι θίγει το επιστημονικό κύρος και την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος για τον κλάδο μας με την απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση και αγωνιστική συνέπεια, είχε να αντιπαλέψει και τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης του ίδιου του συλλογικού μας φορέα. Προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν, μαζί με τις δυσκολίες της τρέχουσας συγκυρίας και τις παθογένειες του παρελθόντος οι οποίες συνέβαλλαν επίσης στην κατάσταση που αντιμετωπίζει σήμερα ο σύλλογος. Από την αρχή της θητείας επισημάνθηκε η ολιγωρία και η ανεπάρκεια στην οργάνωση του συλλόγου σε σχέση με την οικονομική του επιβίωση.

Προτείναμε έναν Προγραμματισμό Δράσεων που υιοθετήθηκε και συνδιαμορφώθηκε από όλα σχεδόν τα μέλη του ΔΣ, συμβάλλαμε στις προσπάθειες υλοποίησής του, διερευνήσαμε τις  δυνατότητες  αύξησης των εσόδων του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σε σύνδεση με τον ψηφισμένο Προγραμματισμό Δράσεων, προσπάθεια που αναγκαστικά αποτέλεσε άμεση προτεραιότητα για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του.

Δεδομένου ότι στην ΜΕ για τα Οικονομικά του συλλόγου είχαμε μηδενική προθυμία συμμετοχής  και του γενικότερου ελλείμματος στη μαζική συμμετοχή που κληρονομήσαμε και το οποίο η κρίση, όσο δε δρομολογούμε εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισής της με αλληλεγγύη και αλληλοϋποστήριξη το επιδεινώνει, επιφορτιστήκαμε το βάρος της αντιμετώπισης του προβλήματος και ένας βασικός κορμός ενεργειών που επιχειρήθηκαν για την οικονομική ανάκαμψη και επιβίωση του συλλόγου, χωρίς εκπτώσεις στη δημοκρατική του λειτουργία, ήταν ο παρακάτω:

Προτείναμε και επιδιώξαμε διεξόδους όπως η εξασφάλιση της αυτοχρηματοδότησης όλων των δράσεων και

 • η διαφοροποίηση της οικονομικής ενίσχυσης των μελών της Αντιπροσωπείας και η διασφάλιση της αυτοχρηματοδότησης των συνεδριάσεών της με κατανομή του κόστους σε όλους τους εκλεγμένους.
 • η εκκαθάριση των παρελθόντων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών του προς τον ΣΑΔΑΣ με δυνατότητα διακανονισμού σταδιακής εξόφλησης ποσών άνω των 100 ευρώ.
 • η κατάρτιση προγράμματος αναβάθμισης του ξενώνα Στάμου Στούρνα και   ο προγραμματισμός δράσεων που θα εξασφαλίσουν αυτή τη λειτουργία σε ετήσια βάση, που θα εγγυάται, κατ’ ελάχιστο, τη συντήρησή του.
 • η ενεργοποίηση ουσιαστικής επικοινωνίας με τα Τμήματα και υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης των δράσεών τους λαμβάνοντας υπόψη την ευθύνη (νομικά και φοροτεχνικά) που υπάρχει στον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και την αναγκαιότητα της εξασφάλισης διαφάνειας και άρτιας οικονομοτεχνικής στήριξης των επιλογών τους.
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης των συναδέλφων σε όλα τα τρέχοντα θέματα που αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος και τις εξελίξεις στην έρευνα και άσκηση της επιστήμης μας με διασφάλιση της χρηματοδότησης αυτών των δράσεων.

Τα αυξημένα έσοδα από συνδρομές στην παρούσα θητεία, που έδωσαν στο σύλλογο τη δυνατότητα να συντηρείται μέχρι σήμερα, οφείλονται στη συστηματική μας προσπάθεια, σε συνεργασία με τη γραμματεία, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μελών. Με προσωπική ενασχόληση για κάθε συνάδελφο που είχε απορίες ή/και ζητούσε διευκρινήσεις αλλά και με τη σύσταση θεματικών ομάδων εργασίας και στοχευμένων ενημερωτικών εκδηλώσεων επιχειρήσαμε την ενεργοποίηση παλαιών και νέων μελών του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Το ζητούμενο αυτής της περιόδου ήταν και  εξακολουθεί να είναι, η ενεργοποίηση όλων στην κατεύθυνση της εξασφάλισης εκείνων των σχέσεων ανάδρασης όπου οι συνάδελφοι θα πλαισιώσουν τον Σύλλογό τους ο οποίος αντίστοιχα θα τους εξασφαλίζει ανάσα στήριξης και δημιουργικότητας στη δύσκολη αυτή, κοινωνικοοικονομικά, περίοδο.

Συντάξαμε επιστολές γνωστοποίησης του προβλήματος στους συναδέλφους και στους φορείς. Καλέσαμε  το προεδρείο της Αντιπροσωπείας να ενεργοποιήσει σχετική επιτροπή που είχε συσταθεί για την αντιμετώπιση των εξόδων της σύγκλισης αντιπροσωπείας. Διοργανώθηκαν εκδηλώσεις με στόχο και την οικονομική ενίσχυση. Έγινε επανειλημμένα έκκληση στις παρατάξεις να μεριμνήσουν στα μέλη τους για την εξόφληση των συνδρομών, να δώσουν ιδέες, να προτείνουν δράσεις, να βοηθήσουν στο ξεπέρασμα του προβλήματος. Είχαμε τοποθετήσεις για συγκεκριμένες δράσεις από κάποιες παρατάξεις – χωρίς ανάληψη ευθυνών υλοποίησης και, βέβαια, χωρίς έσοδα. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτέλεσε η προσπάθεια «κοινωνικοποίησης» του συλλόγου, με ξεπέρασμα ενός ιδιότυπου «αυτισμού» που χαρακτήρισε την περίοδο προσαρμογής στα προβλήματα και τις προκλήσεις της εποχής, μέσα από τις «Βραδιές στη Βρυσακίου».

Οι ΕλΕΜ κατ’ εξακολούθηση τοποθετηθήκαμε εγγράφως σε σχέση με ζητήματα που αφορούν στα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων, τη θεσμοθέτηση του αρχιτέκτονα και της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας και τον, κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης, εξορθολογισμό των αποκλειστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών.

Σημαντική παρέμβαση του ΣΑΔΑΣ, στην οποία συμβάλλαμε καθοριστικά, θεωρούμε αυτήν που αφορά στις υπό εκπόνηση, μετά από ανάθεση του ΥΠΕΚΑ, μελέτες για τη «θέσπιση υποχρεωτικών ή συνιστώμενων ή προτεινόμενων  μορφολογικών κανόνων σε οικισμούς».  Για να συμβάλλουμε στην επιστημονική τεκμηρίωση των όποιων παρεμβάσεων και στην προοπτική της τεράστιας επιρροής του θέματος για το μέλλον του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα,  συνδιοργανώσαμε  με το ΥΠΕΚΑ και με τη συμμετοχή όλων των μελετητών και εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, Επιστημονική Συνάντηση συνΕργασίας για διατύπωση απόψεων και προβληματισμό στα καίρια ζητήματα ερμηνείας της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Με αυτήν τη συνάντηση ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εγκαινίασε μια νέα μορφή εκδηλώσεων συνΕργασίας με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της αρχιτεκτονικής δημιουργίας εδραιώνοντας την ουσιαστική συμβολή του στο επιστημονικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο προβληματισμού της χώρας.

Στο ζήτημα της Μεταρρύθμισης συστήματος Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού οι αρχιτέκτονες ΕλΕΜ επιδίωξαν ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  να συντονίσει τις ενέργειές του με τους επίσης εμπλεκόμενους (από την άποψη του επιστημονικού τους αντικειμένου) στο πρόβλημα φορείς ώστε η προσέγγιση να αποκτήσει πιο ολοκληρωμένο και δυναμικό χαρακτήρα. Ακολούθησαν κοινές συνεδριάσεις (ΣΑΔΑΣ – ΣΕΠΟΧ – ΣΕΜΠΧΠΑ – Τοπογράφοι), παρέμβαση στη διαδικασία με την κοινή ανακοίνωση των φορέων που συμμετέχουν, κάλεσμα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  για παρεμβάσεις στη διαβούλευση και Δελτίο Τύπου για το υπό ψήφιση Σχέδιο Νόμου.

Για το θέμα του ΝΟΚ η θέση που ψηφίστηκε στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ  προωθήθηκε από τις τοποθετήσεις των μελών μας στα πλαίσια της επιτροπής επεξεργασίας που απέδειξαν ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα δε δουλεύει, έχει πάρα πολλά προβλήματα δομής, φιλοσοφίας αλλά και εφαρμοσιμότητας. Η στάση αυτή  επιστεγάστηκε από την αποχώρηση των μελών μας από τη λειτουργία της επιτροπής και την κατάδειξη στους συναδέλφους ότι ο ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ δεν υπεκφεύγει, αντιμετωπίζει τα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα άσκησης του επαγγέλματός μας και τεκμηριώνει συστηματικά την αντίθεση και τις προτάσεις του.

Από την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης και λειτουργίας των ΣΑ (Σύμβουλίων  Αρχιτεκτονικής) επιδιώξαμε τη διασφάλιση της διαφάνειας ώστε ο θεσμός να συμβάλλει στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και στην ποιότητα του παραγόμενου αρχιτεκτονικού έργου. Εκτός από το κείμενο-οδηγία προς τα μέλη των ΣΑ, ώστε το πλαίσιο συζήτησης και κρίσης των μελετών να ενοποιηθεί σε όλη τη χώρα, επιδιώξαμε την επικοινωνία με όλες τις  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Συλλόγους και τα Τμήματά μας αλλά και τους συναδέλφους ζητώντας αφενός μεν να παρίσταται εκπρόσωπος του ΣΑΔΑΣ στις κληρώσεις, αφετέρου όσοι συνάδελφοι κληρώνονται ως μέλη ΣΑ να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά για τα προσόντα που έχουν υπεύθυνα δηλώσει ότι διαθέτουν. Τέλος, με επανειλημμένες παρεμβάσεις επιδιώκουμε να θεσμοθετηθούν από το ΥΠΕΚΑ οι οδηγίες μας προς τους συναδέλφους μέλη των ΣΑ.

Στο τμήμα Αττικής:

Οργανώθηκε η 1η  Έκθεση Αρχιτεκτονικού Έργου των μελών του στη Νέα Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Η έκθεση μεταφέρθηκε σε τρεις Δήμους και επιχειρήθηκε το άνοιγμα’ του Συλλόγου στις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας με σχετικές συζητήσεις.

Οργανώθηκαν  Ημερίδες για το θέμα του Ελληνικού, τις προτεινόμενες παρεμβάσεις σε  Σταδίου – Πανεπιστημίου, τη σχέση Υγεία- Αρχιτεκτονική-Θεραπεία’’, κλπ

Συντονιστηκε η έγκαιρη και αδιάβλητη συγκρότηση των Σ.Α (Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής) στο Νομό Αττικής και επιχειρήθηκαν παρεμβάσεις Πανελλαδικά.

Οργανώθηκαν και ενισχύθηκαν οι κινητοποιήσεις για την περιφρούρηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.

Μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, περισσότερα να ολοκληρωθούν. Στην προσπάθεια αυτή κανένας δεν περισσεύει και η δημοκρατική λειτουργία μαζί με την προάσπιση ενός αναμορφωμένου τρόπου διοίκησης όπου όλοι θα συμβάλλουν με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τακτικούς απολογισμούς και  διάχυση των δράσεων προς όλους τους συναδέλφους και την κοινωνία, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της συνέχειας και της συνέπειας του συλλογικού μας φορέα.

Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να επανέλθει η ελπίδα στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ είναι  η αποκατάσταση του κύρους του και της εμπιστοσύνης των μελών του,  με:

 

 • Την προσήλωσή του στις καταστατικές του αρχές και σκοπούς.
 • Την άρθρωση ειλικρινούς λόγου, ιδιαίτερα στους νέους, σε ότι αφορά τον ιστορικά «ελευθέριο χαρακτήρα» του επαγγέλματος με τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τα δικαιώματα που συνεπάγεται.
 • Την ενεργή συμμετοχή του στη διαμόρφωση του «αρχιτεκτονικού γίγνεσθαι».
 • Τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων με γνώμονα τον αυτοσεβασμό, το σεβασμό στην προσωπικότητα του άλλου, την αναγνώριση του δικαιώματος της διαφωνίας, την αποδοχή των καταστατικών διαδικασιών και των αποφάσεων της πλειοψηφίας και τη συμβολή στην υλοποίηση αυτών των αποφάσεων.
 • Τη ρεαλιστική και υπεύθυνη αντιμετώπιση των οικονομικών του προβλημάτων.
 • Την καταστατική δομική διόρθωση και επανασυγκρότηση, ώστε να ανταποκριθεί στους σκοπούς του στο επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο, στη ανάδειξη και θεσμοθέτηση της αρχιτεκτονικής και του αρχιτέκτονα.

 

ΕλΕΜ