Διεθνείς Συνεργασίες

ΑRCHITECTS’ COUNCIL OF EUROPE – THE ARCHITECTURAL PROFESSION IN EUROPE / Έρευνα για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Συμβούλιο Αρχιτεκτόνων της Ευρώπης (ACE)  διεξάγει την τακτική του πανευρωπαϊκή έρευνα με αντικείμενο το Επάγγελμα του Αρχιτέκτονα.  Οι έρευνες διεξάγονται κάθε δύο χρόνια και μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε πώς άλλαξε το επάγγελμα, ιδίως υπό το φως των μεταβαλλόμενων οικονομικών συνθηκών. Χρειαζόμαστε και πάλι πληροφορίες για αρχιτέκτονες σε κάθε μέρος της Ευρώπης και σε κάθε δραστηριότητα. Σας ζητάμε να παράσχετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, την άσκηση του επαγγέλματός  σας και τις απόψεις σας. Αυτές οι πληροφορίες θα αντιμετωπισθούν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν  μόνο για στατιστικούς σκοπούς. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να μας βοηθήσετε συμπληρώνοντας την έρευνα μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://www.tickbox.org/ace_home.asp?CID=13&MID=4201658

Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την έρευνα, επικοινωνήστε με το Vince Nacey, [email protected]. Τα αποτελέσματα, όταν καταρτιστούν και εγκριθούν από το ACE, θα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση www.ace-cae.eu. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που είχε γίνει το 2018  στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ace-cae.eu/activities/publications/sector-study-2018/