Ενημέρωση

Αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων

Προς:

 • Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
  Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)
 • Συνήγορο του Πολίτη
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
  – Υπουργό, κο Κωστή Χατζηδάκη
  – Υφυπουργό Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, κο Δημήτριο Οικονόμου
  – Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, κο Ευθύμιο Μπακογιάννη
 • Υπουργείο Εσωτερικών
  – Υπουργό, κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
 • Υπουργείο Οικονομικών
  – Υπουργό, κο Χρήστο Σταϊκούρα
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
  – Συντονιστή, κο Σπυρίδωνα Κοκκινάκη
  – Γενική Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ., κα Καλλιόπη Καρδαμίτση
  – Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών, κα Κλεονίκη Αρδίτσογλου
  – Δ/νση Οικονομικού
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
  – Συντονιστή, κο Πολύκαρπο Πολυχρονάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  – Συντονιστή, κο Βασίλειο Μιχελάκη
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
  – Συντονιστή, κο Νικόλαο Ντίτορα
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
  – Συντονίστρια: κα Κοζυράκη Μαρία
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
  – Συντονιστή, κο Ιωάννη Σάββα
 • Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
  – Συντονιστή, κο Νικόλαο Παπαθεοδώρου
 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
  – Πρόεδρο, κο Γιώργο Στασινό
  – Εκπροσωπήσεις, κα Ιωάννα Παπαδοπούλου

Θέμα: Αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων

Αξιότιμοι κ.κ.,

Σε συνέχεια και του τελευταίου εγγράφου της:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αρ. Πρωτ. 25268/1240  Ν. Ψυχικό, 3 -06-2020 Σχετ. 18419/933,17300/895

 ΠΡΟΣ: Συνήγορο του Πολίτη

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα

Με ΘΕΜΑ : Δαπάνη αποζημίωσης ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας μας- Ενημέρωση σχετικά με αναφορά Βερνάδου Εμμανουέλλας

στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα Σχετικά:

Σχετ. (α) Το με αρ.πρωτ.266147/44937/12-09-2019 έγγραφό σας, που αρχικά διαβιβάστηκε δια του αρχείου της Α.Δ.Α. στην Υπηρεσία μας και έλαβε αρ. πρωτ. 94461/4176/25-09-2019 και αφορά στην με αρ. φακ. 266147/21-08-2019 αναφορά ιδιώτη μηχ/κού – μέλους Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

(β) Το με αρ. πρωτ. 94461/03-10-2019 έγγραφό μας – απάντηση στο (α) σχετ. έγγραφό σας.

(γ) Το με αρ. πρωτ. 266147/6683/06-02-2020 νεώτερο έγγραφό σας, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας.

(δ) Το με αρ. πρωτ. 14267/1681/11-03-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής – απάντηση στο (γ) σχετ. έγγραφό σας, που κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας.

(ε) Το με αρ. πρωτ. 137688/13406/20-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για «Επιστροφή δικαιολογητικών δαπάνης αποζημίωσης ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων».

 • Τις τρεις εκδοθείσες Υ.Α. για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (ΦΕΚ 514/ΥΟΔΔ/18-10-2017, 728/ΥΟΔΔ/07-12-2018, 780/ΥΟΔΔ/26-09-2019).
 • Τα με αρ. πρωτ. 68321/3045/16-07-2019 // 77890/3534/11-09-2019 // 126900/5298/27-12-2019 έγγραφα της ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
 • Το με αρ. πρωτ. 74025/7516/01-08-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.Α.
 • Τις αποφάσεις συγκρότησης των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και των Σ.Α. με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58421/3240/18-07-2017 απόφαση (ΦΕΚ 372 ΥΟΔΔ/27-07-2017) για τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 61740/3451/25-07-2017 απόφαση (ΦΕΚ 389 ΥΟΔΔ/07-08-2017) για τα Σ.Α., για το σύνολο των συνεδριάσεων αυτών κατά τα έτη 2017,2018 και 2019.

Θεωρούμε πως είμαστε θεατές σε ένα συνεχιζόμενο εμπαιγμό που πιστοποιείται πλέον με ανταλλαγή εγγράφων και οι όποιες προσπάθειες επιχειρούνται από μεμονωμένα άτομα δεν έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να επικρατήσει η στοιχειώδης κοινή λογική.

Παρακαλούμε πολύ για τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων στα πλαίσια της δικαιοδοσίας σας, ώστε να βοηθήσετε στην απόδοση δικαιοσύνης προς τους συναδέλφους που έχουν ζητήσει τη συνδρομή σας.

Αφού ενημερωθήκατε αρμοδίως για τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο θέμα, σας παρακαλούμε να δοθεί μια οριστική λύση χωρίς παρερμηνείες και γραφειοκρατικές προφάσεις.

Οι ιδιώτες μέλη των Συμβουλίων των Συλλογικών Οργάνων όπως Σ.Α./ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. καθώς και άλλων επιτροπών, δεν λαμβάνουν τη νόμιμη αποζημίωση που δικαιούνται από ολιγωρία των εμπλεκόμενων οργάνων της Δημόσιας Διοίκησης, παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας.

Συγκεκριμένα, αν και υπάρχουν αποφάσεις για τα έτη 2017 και 2018, δεν έχει καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ενώ για το 2019 ακόμα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Υπουργείο.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει: «Όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας.», θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέλη των Συμβουλίων, να αμείβονται ισόποσα με τους δημόσιους υπαλλήλους μέλη του ίδιου Συμβουλίου.

Με δεδομένο ότι στα Συμβούλια πολύ συχνά οι συνεδριάσεις διαρκούν έξι ώρες κατά μέσο όρο, με 12 θέματα περίπου σε κάθε συνεδρίαση, τα 30 ευρώ μικτά που εγκρίθηκαν με τις αποφάσεις του 2017 και 2018 δεν πληρούν τις διατάξεις του Συντάγματος. Όταν μάλιστα, συνήθως οι συνάδελφοι ιδιώτες – μέλη των Συμβουλίων επιβαρύνονται συνήθως και με τα κόστη μετακίνησής τους χωρίς να τους δικαιολογούνται οδοιπορικά. Άλλωστε, ο νόμος δικαιολογεί έως 50 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Επισημαίνεται, η παρατηρούμενη απαξίωση της πολιτείας, απέναντι μάλιστα σε επιστήμονες με ειδικά προσόντα, να κοστολογεί την ημερήσια αποζημίωσή τους στο ύψος ‘μεροκάματου’ μαύρης εργασίας.

Συμπερασματικά προκύπτει:

 • ότι δεν λαμβάνεται υπόψη το διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 09-08-2018, αν και αναφέρεται ρητώς ότι: «Η παρούσα απόφαση ισχύει αναδρομικώς από 01-01-2018 μέχρι τις 31-12-2018»,
 • ότι δεν υπάρχει ανάληψη υποχρεώσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά και όλων των υπολοίπων Αποκεντρωμένων της Επικράτειας, με βάση τον Ν. 4354/2015 – ΦΕΚ 176 Α’-16/12/2015 – ΑΡΘΡΟ 21 – Αμοιβές συλλογικών οργάνων,
 • ότι μετά τον Ν. 4030/2011 – ΦΕΚ 249 Α’- 25/11/11, όπου οι Αποκεντρωμένες ανέλαβαν την αρμοδιότητα συγκρότησης των Συμβουλίων ή άλλων Επιτροπών, οι οποίες μετά τις σχετικές διαδικασίες σε συνεργασία με το ΤΕΕ και τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, υλοποίησαν περί τον Οκτώβριο του 2012 την επιταγή του Νόμου, με το ξεκίνημα των Συνεδριάσεων, οι οποίες από τότε, παρά τα προβλήματα της Διοίκησης, λειτουργούν αδιαλείπτως, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις «αγνοούν» την ανάληψη υποχρεώσεών τους ως προς τις αποζημιώσεις των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων (κωλυσιεργούν με τη δικαιολογία ότι «δεν έχουν τις καταστάσεις από τα αρμόδια όργανα», βλέπε έγγραφο Αποκεντρωμένης Αττικής, με υπογραφή της κας Καρδαμίτση, αρ. πρωτ. 6151/5141, 6-3-2019 και ενώ υπάρχει ήδη δέσμευση 80.030 ευρώ για εξυπηρέτηση των πληρωμών ιδιωτών για τα τελευταία τρίμηνα των ετών 2017 και 2018).

Παρακαλούμε για την άμεση καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων των ελευθέρων επαγγελματιών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που συμμετέχουν στις επιτροπές για τα έτη 2017, 2018 και 2019 (αλλά και από το 2012 και μετέπειτα). Η διαφαινόμενη αδιαφορία της διοίκησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους ελεύθερους επαγγελματίες Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, όταν μάλιστα δεν συμβαίνει αντίστοιχα σε άλλους κλάδους, συνιστά απαξίωση και υποβάθμιση του ρόλου μας.

Επίσης είναι σκόπιμο να επισημανθεί μεταξύ των άλλων η ασυνέπεια της Πολιτείας έναντι των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων, τα οποία υποβάλλει σε επιπλέον ταλαιπωρία και δαπάνες, υποχρεώνοντας τα, σύμφωνα με τον πρόσφατο Ν. 4571/2018-ΦΕΚ 186 Α’ – 30/10/2018, ΑΡΘΡΟ 1 παρ. 1, περ. λγ’, να υποβάλλουν δήλωση ‘’πόθεν έσχες‘’, χωρίς να δίδονται σαφείς οδηγίες επί της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Επίσης πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη υποχρεωθεί στην έκδοση ΔΠΥ, έχουν πληρώσει φόρους και ΦΠΑ χωρίς να έχουν εισπράξει τα προβλεπόμενα, γεγονός που αποτελεί φορολογική παράβαση με αστικές και ποινικές προεκτάσεις.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι κλάδοι που παράγουν αγαθά πολιτισμού και δημιουργίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η αρχιτεκτονική, αποτελούν κάποιους από τους πιο δυναμικούς τομείς στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική, αλλά και στην κοινωνική ανάπτυξη, γεγονός που δυστυχώς δεν έχει γίνει αντιληπτό από την ελληνική διοίκηση.

Παρακαλούμε πολύ όπως μας ενημερώσετε σχετικά για τις ενέργειές σας.

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

O Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


ΕΠΙΣΤΟΛΗ

pdf
392 KB