Ενημέρωση

Αποτελέσματα Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Θέμα : Αποτελέσματα Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσεών του, αποφάσισε την ανά τριετία περιοδική θεσμοθέτηση Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων,

με στόχο την προβολή του σύγχρονου υλοποιημένου αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και την αναγνώρισή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απονέμοντας βραβεία, επαίνους και τιμητικές διακρίσεις στις ακόλουθες δυο κατηγορίες:

  • Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου,

σε υλοποιημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, νέα ή προσθήκες).

  • Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου-Τοπίου,

σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης-ανάπλασης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.

Μετά από πρόσκληση εκδήλωσης εκδιαφέροντος του Συλλόγου για συμμετοχή στα Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 2014, για έργα που έχουν αποπερατωθεί την τελευταία τετραετία (δηλ. την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2014) υποβλήθηκαν από συναδέλφους και αρχιτεκτονικά γραφεία συνολικά 84 έργα για την Κατηγορία 1, και 16 έργα για την κατηγορία 2.

Η Κριτική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους αρχιτέκτονες: Δαμιανό Αμπακούμκιν, Φανή Βαβύλη, Κώστα Βουρεκά, Ντόρα Γαλάνη, Μυρτώ Δεσποτίδη, Νεκτάριο Κεφαλογιάννη, Παναγιώτη Κόκκορη, Βασίλη Μπασκόζο, Τάση Παπαϊωάννου, και Αλέξανδρο Τριποδάκη, εξέτασε/αξιολόγησε τα υποβληθέντα έργα, και διαπίστωσε

σε ότι αφορά στην κατηγορία 1 έργων την αρχιτεκτονική ποιότητα αρκετών συμμετοχών, ιδιαίτερα σε περίοδο οικοδομικής δυσπραγίας, με έργα κυρίως ιδιωτικά αλλά και δημόσια,

στην δε κατηγορία 2 περιορισμένο αριθμό συμμετοχών και προτάσεων που καταδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικού θεσμοθετημένου τρόπου επέμβασης στον δημόσιο χώρο, ιδιαίτερα δε σε συνάφεια με τον αστικό ιστό,

και κατέληξε στην απονομή

για μεν την κατηγορία 1, δύο (2) ισότιμων βραβείων, τριών (3) επαίνων και δύο (2) τιμητικών διακρίσεων σε αρχιτέκτονες ή ομάδες νέων αρχιτεκτόνων ηλικίας < 40ετών,

για δε την κατηγορία 2, ενός (1) βραβείου, ενός (1) επαίνου και μιας (1) τιμητικής διάκρισης σε αρχιτέκτονα ή ομάδα νέων αρχιτεκτόνων ηλικίας < 40ετών.

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.


Δελτίο Τύπου

Αποτελέσματα Βραβείων Αρχιτεκτονικής ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ 2014

pdf
154 KB