Ενημέρωση

Αποτελέσματα Β’ Σταδίου Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο (2) σταδίων για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας»

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 636/07.09.2021 (ΑΔΑ : 96Λ0ΩΞΙ-3Σ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί έγκρισης των Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Β’ Σταδίου του Πανελλήνιου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας».