Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων, με τίτλο: «Ανάπλαση Ταυτότητας Νέου Ψυχικού» του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 218/18.7.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέου Ψυχικού (ΑΔΑ : ΩΝΖ2ΩΗ8-ΧΑΛ), με την οποία επικυρώνονται τα Πρακτικά συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ».

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.