Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με θέμα «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης»

Επικυρώθηκε το αποτέλεσμα της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα «Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης», σύμφωνα με την με αριθμό 2475/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού.

Συνημμένα θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.