Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»

Σας κοινοποιούμε την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.» (AΔΑΜ : 20PROC007472949)