Ενημέρωση

Αποτελέσματα του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών της ΔΕΗ Α.Ε. μετά την εκδίκαση ένστασης

Δημοσιεύουμε εκ νέου τα αποτελέσματα του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός Σταδίου καθώς και το πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής για το Έργο:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΟ Ν. ΦΑΛΗΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, Υ.Σ.Ο.Φ Ο.Τ.25 ΚΑΙ Α.Η.Σ Ο.Τ.28»

μετά την εκδίκαση ένστασης που υπεβλήθη από συμμετέχοντα στην διαδικασία.