Ενημέρωση

Αποτελέσματα Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» στα Ιωάννινα

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο  «Ενσωμάτωση του χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων» ο οποίος προκηρύχθηκε από το Δήμο Ιωαννιτών και έληξε με επιτυχία.

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 642/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ : ΨΕ8ΒΩΕΩ – ΦΤΠ).

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όπως αυτή κατατέθηκε στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, καθώς και τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής.