Ενημέρωση

Αποτελέσματα Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ», στον Βόλο

Σας κοινοποιούμε  την με αριθμό 392/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου, με την οποία επικυρώνεται το αποτέλεσμα του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο : «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την Ανάπλαση του Πολυλειτουργικού Πάρκου Πεδίου Άρεως» (ΑΔΑ: ΩΖΙ8Ω96-Χ7Δ).

Συνημμένα, στο παρόν, θα βρείτε τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής καθώς και τις βραβευθείσες συμμετοχές στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://dimosvolos.gr/el/dimosieusi-ton-apotelesmaton-gia-ton-suntheto-anoikto-arxitektoniko-diagonismo-prosxedion-me-titlo