Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Σχεδιασμός Καθιστικού εξωτερικού χώρου (παγκάκι) για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου»

Η κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού αποτελούμενη από τον κ. Δημήτρη Αντωνίου ως πρόεδρο και τους κ.κ. Παναγιώτη Στέφα, Ανδρέα Λαμπρόπουλο, Παρασκευά Λιάκο και Μαρία Τέττη ως μέλη, συνεδρίασε από 16 Απριλίου έως και 19 Απριλίου 2018. Στον διαγωνισμό υποβλήθηκαν επτά (7) συμμετοχές, από τις οποίες μια (1) αποκλείστηκε από την κρίση για τυπικούς λόγους. Οι υπόλοιπες έξι (6) εξετάστηκαν λεπτομερώς και αξιολογήθηκαν μεμονωμένα και συγκριτικά. Η κριτική επιτροπή αποφάσισε να απονείμει πρώτο βραβείο, δεύτερο βραβείο, τρίτο βραβείο και μια εξαγορά ως εξής:

1ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 98764935KJ ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β.Μπασκόζος-Δ.Τσαγκαράκη & Συν. Ε.Ε.), ποσοστό 50%. Νικόλαος-Ίκαρος Μπασκόζος – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 50%

A’ Βραβείο : ΜΟΒ Αρχιτέκτονες (Β. Μπασκόζος, Δ. Τσαγκαράκη & Συν. Ε.Ε.), Νικόλαος – Ίκαρος Μπασκόζος

2ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 86369102ID Μιχάλης Κανταρτζης – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 80% Πολύμνια Τορτοπίδη – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 20%

Β’ Βραβείο : Μιχάλης Κανταρτζής, Πολύμνια Τορτοπίδη

3ο βραβείο Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 16263855SP Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη – Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 100%

Γ’ Βραβείο : Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη

Εξαγορά Η μελέτη με Χαρακτηριστικό Αριθμό Σήμανσης 00000008ΟΟ (Το/τα όνομα/ονόματα  του/των διαγωνιζόμενου/ων θα ανακοινωθεί/ουν, όταν γίνει η αποδοχή της εξαγοράς από τη διοργανώτρια αρχή)

Εξαγορά : Αριθμός Σήμανης 00000008ΟΟ

 

Συνημμένα θα βρείτε το συγκεντρωτικό πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής.