Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελλήνιου Ανοικτού Φοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τη μελέτη “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ : Δημιουργώντας τη νέα εποχή”

“Δημοσιοποίηση αποτελέσματος του Πανελλήνιου ανοικτού φοιτητικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου για τη μελέτη με τίτλο ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ: Δημιουργώντας τη νέα εποχή’

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την, με αρ. 57/2018 (ΑΔΑ: 6Υ7ΟΩΚ0-ΩΜ9), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάουσας με θέμα “Επικύρωση του αποτελέσματος του Πανελλήνιου Φοιτητικού ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών «Δημοτικό Πάρκο Νάουσας: Δημιουργώντας τη νέα εποχή»”, απονέμονται τα βραβεία  ως εξής:

 

Α’ βραβείο,  ποσού 4.000€

Δεν απονέμεται, διότι καμία μελέτη δεν αντιμετωπίζει το σύνολο των ζητούμενων και των κριτηρίων της διακήρυξης.

 

Β΄ Βραβείο, ποσού 2.000 €

Στην συμμετοχή με α/α «7» και Διακριτικό Κωδικό 01105347ΑΖ, που αντιστοιχεί στους μελετητές:

α) Μητσιάνη  Ευάγγελο  του Κοσμά,

β) Ζάχαρη  Ιωάννη  του Λεωνίδα,

γ) Μαυρίδη  Δημήτριο  του Ιωάννη και

δ) Νάτσο  Μάριο του Χριστοφόρου.

 

Γ΄ Βραβείο, ποσού 1.000 €

Στη συμμετοχή με α/α «4» και Διακριτικό Κωδικό 97812876LM, που αντιστοιχεί στη  μελετήτρια:

Παπαβασιλείου Μαρία του Παπαβασίλειου.

 

Επίσης, εγκρίνεται η εξαγορά με το ποσό των 500 € :

  • Της συμμετοχής με α/α «2» και Διακριτικό Κωδικό 47932593AD.
  • Της συμμετοχής με α/α «5» και Διακριτικό Κωδικό 10E16R1318.
  • Της συμμετοχής με α/α «6» και Διακριτικό Κωδικό 29162859EE.
  • Της συμμετοχής με α/α «1» και Διακριτικό Κωδικό ΤΧ04212403.
  • Της συμμετοχής με α/α «3» και Διακριτικό Κωδικό 02272745ΑS.

 

 

Συνημμένα :

Η, με  αρ.  57/2018, απόφαση της Ο.Ε. Δ.Ν.

 

 

Ε.Δ.

– Γεν. Γραμματέα

– Προϊστάμενο Δ/νσης

– Προϊστάμενο Τμήματος

– Φακ. Έργου

– Αρχείο

 

 

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

 

 

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ