Ενημέρωση

Αποτελέσματα Πανελληνίου Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα “Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών για τον Σχεδιασμό Προτύπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων”

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πανελληνίου Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα “Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιδεών για τον Σχεδιασμό Προτύπου Περιπτέρου Δήμου Αθηναίων”.