Διεθνείς Συνεργασίες

Αποτελέσματα εκλογών της UIA στο Παγκόσμιο Συνέδριο στο Durban

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της UIA με τα αποτελέσματα των εκλογών στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Durban, οι υποψήφιοι για το νέο 20μελες Συμβούλιο της UIA Νίκος Φιντικάκης με αναπληρώτρια τη καθηγ. Φανή Βαβύλη επανεκλέχτηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

Επίσης ο Ν.Φιντικακης ανέλαβε επικεφαλής του συντονισμού των κοινών Διεθνών Επιτροπών για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα και την Εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων στο Διεθνή Χώρο.

Οι κεντρικοί στόχοι που ανέφεραν οι δυο Έλληνες Αρχιτέκτονες εκπρόσωποι στη Γεν. Συνέλευση των 150 κρατών που συμμετείχαν αφορούσαν.

Την καταπολέμηση της ανεργίας. Δημιουργήθηκε ήδη σχετική στήλη ενημέρωσης στο website της UIA.

 1. Την αποκλειστικότητα άσκησης του Επαγγέλματος μετά από υποχρεωτικές σπουδές 5 ετών σε αναγνωρισμένα από τους διεθνείς κανονισμούς Πανεπιστήμια.
 2. Την καθιέρωση ορίων άνω και κάτω για τον υπολογισμό των αμοιβών.
 3. Την θεσμοθέτηση διαδικασιών για τη άσκηση του επαγγέλματος σε άλλες χώρες.
 4. Την προστασία των δημοσίων χώρων και μνημείων από αυθαίρετες επεμβάσεις και την υποχρεωτική προκήρυξη Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για τις σχετικές μελέτες τους όπως το Gezi Park, η Πανεπιστημίου, το Ελληνικό, ο πύργος Shukhov στη Ρωσία κ.α.
 5. Τον καθορισμό ορίων για την αναλογία εκπαιδευτικού προσωπικού και σπουδαστών στα Πανεπιστήμια κι επομένως την αποτροπή αυθαίρετων απολύσεων. Γεγονός που παρατηρείται με έμφαση στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τη δημιουργία Συμβουλίου Νέων Αρχιτεκτόνων και σπουδαστών της UIA που ήδη ενεργοποιήθηκε και συμμετείχαν στο πρώτο Συμβούλιο.

Οι θέσεις των Νέων και των σπουδαστών θα αναρτηθούν σύντομα στο website της UIA.

Εκπρόσωποι μας εκλεχτήκαν οι Η.Καραντακη, Ε.Μαγνησαλη και Ι.Μπιρδας.

 1. Την αποκατάσταση της σχέσης Αρχιτεκτονικής και Κοινωνίας με κλίμακα τον Άνθρωπο.

Στο Παγκόσμιο Συνέδριο το Ελληνικό Τμήμα της UIA του ΤΕΕ παρουσίασε.

 1. Την Έκθεση των Βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Ευρωπαϊκό Βιοκλιματικό σχολείο που έγινε με την υποστήριξη του Διεθνούς Προγράμματος ARES.
 2. Την Έκθεση των βραβευμένων διπλωματικών εργασιών των Ελληνικών Αρχιτεκτονικών Σχολών (από επιτροπή ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ-Ελλ.Τμημα UIA).
 3. Την Έκθεση υλοποιημένου Αρχιτεκτονικού Έργου του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
 4. Την Έκθεση των βραβείων του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού UTOPIA YOUR OTHERWERE που συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό, Τουρκικό και Ιταλικό τμήμα όπου το ένα από τα 3 ισότιμα πρώτα βραβεία απέσπασε η πρόταση του Έλληνα Αρχιτέκτονα Αριστείδη Ρωμανού.
 5. Την Έκθεση με τις ιδέες που αναπτύχτηκαν από τους φοιτητές του τμήματος  Αρχιτεκτόνων Θεσσαλίας σε συνεργασία με το πρόγραμμα Μεσαίες πόλεις της UIA για το δίπολο Λάρισα –  Βόλος.
 6. Έγινε επίσης δέκτη μετά από πρόταση του Βασίλη Σγούτα η δημιουργία μιας νέας επιτροπής “Barefoot Architecture and Human Rights”.
 7. Εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια ψήφισμα ενάντια σε κάθε Πόλεμο και παράλληλα η άμεση ανάγκη προστασίας της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Παγκόσμιας και τοπικής κληρονομιάς.

Θα ακολουθήσει σύντομα αναλυτική ενημέρωση για όλα τα γεγονότα και τις αποφάσεις του Συνεδρίου.