Ενημέρωση

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Προσχεδίων “Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς”

Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων «Δημιουργία Μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς».

Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) θα βρείτε τα αναλυτικά πρακτικά του διαγωνισμού.

Κοινοποίηση αποτελέσματος για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό

Διόρθωση στοιχείων της τιμητικής διάκρισης με κωδικό 14172697CF

Πίνακας αποτελεσμάτων