Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. 32/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας (ΑΔΑ: 6ΒΗΒΩ6Ζ-Ο4Θ) επικυρώθηκαν τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο “ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ”.

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.