Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, ΤΚ 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ»

Σας κοινοποιούμε το συγκεντρωτικό και συνοπτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 156, ΤΚ 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ».  

Συνημμένα θα βρείτε α) το Συνοπτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού και β) το σχετικό έγγραφο επικύρωσης του.