Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την “Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα”

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα» ο οποίος προκηρύχθηκε από το Δήμο Καρδίτσας και έληξε με επιτυχία.

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 386/2018 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : ΨΦΙΠΩΕΗ – ΥΤΠ).

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όπως αυτή κατατέθηκε στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.