Ενημέρωση

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών “Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας”

Αποτελέσματα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με θέμα «Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας» που διοργάνωσε ο Δήμος Καλαμάτας.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.