Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Μελέτη ενοποίησης σημείων ενδιαφέροντος και ανάπλασης της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών»

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Ανοικτού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο  «Μελέτη ενοποίησης σημείων ενδιαφέροντος και ανάπλασης της περιοχής πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών».

Τα αποτελέσματα επικυρώθηκαν με την υπ’ αριθ. 530/18.2.2019 Απόφαση Προέδρου ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

Συνημμένα θα βρείτε την Ανακοίνωση των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όπως αυτή κατατέθηκε στην Γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.