Ενημέρωση

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Αρταίων, με τίτλο:«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)»

Αποτελέσματα Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου Αρταίων, με τίτλο:«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθμ. 602/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρταίων περί έγκρισης Πρακτικών Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο:«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αρταίων (OPEN MALL)».

 


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
796 KB