Ενημέρωση

Αποτελέσματα Α’ Σταδίου Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο (2) σταδίων για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας»

Αποτελέσματα Α’ Σταδίου Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο (2) σταδίων για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας»

Συνημμένα θα βρείτε την με αριθμ. 878/08-12-2020 (ΑΔΑ:6ΚΛ6ΩΞΙ-ΥΙ8) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων περί έγκρισης των Πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Α’ Σταδίου του Πανελληνίου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού δύο (2) σταδίων- κλιμακωτού για την «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας».


ΑΠΟΦΑΣΗ

pdf
6 MB