Ενημέρωση

Απολογισμός πεπραγμένων ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015-2017

Ο τριετής Προγραμματισμός του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ βασίστηκε σε τέσσερεις άξονες:

1. Στην κατεύθυνση στήριξης της πληττόμενης πλειοψηφίας των συναδέλφων από τη συνεχιζόμενη κρίση και την ασκούμενη πολιτική, των εργαζόμενων κι άνεργων αρχιτεκτόνων, στην υπεράσπιση των αναγκών και των δικαιωμάτων τους.

2. Στην προσπάθεια διεύρυνσης του ολοένα συρρικνούμενου και δυσμενέστερου πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, στην εξασφάλιση πρόσβασης σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για το σύνολο των συναδέλφων.

3. Στην κατεύθυνση προστασίας της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, του φυσικού και δομημένου χώρου, ενάντια στην εκποίηση, την υφαρπαγή και την κερδοσκοπική εκμετάλλευσή του.

4. Στον αγώνα επιβίωσης του ίδιου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων μέσα στην τρέχουσα συνθήκη πρωτοφανούς οικονομικής ασφυξίας, στην κατεύθυνση της οικονομικής, λειτουργικής και θεσμικής ανεξαρτησίας του, για την αποτελεσματική υπεράσπιση των εργαζόμενων αρχιτεκτόνων, των όρων και των προϊόντων της εργασίας τους.

Και στους τέσσερεις αυτούς άξονες ο σύλλογος εργάστηκε με συνεπή και στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεσματικό τρόπο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συμμετείχαμε σε όλες τις κινητοποιήσεις των μηχανικών αλλά και γενικότερα των ελευθέρων επαγγελματιών για το ζήτημα του ασφαλιστικού και οργανώσαμε σχετική ημερίδα. Συμμετείχαμε σε συζητήσεις με θέσεις του συλλόγου τόσο με το Τεχνικό Επιμελητήριο όσο και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας.

Καταθέσαμε ολοκληρωμένες προτάσεις για τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και παρέμβαση η οποία και απέδωσε, ώστε οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί να συνεχίσουν με βάση το ισχύον πλαίσιο και όχι με βάση τον περί προμηθειών κλπ νόμο 4412/16.

Διεκδικήσαμε την υπογραφή τοπογραφικών από αρχιτέκτονες δίνοντας νομικά επιχειρήματα και κάλυψη σε όλους τους συναδέλφους.

Συμμετείχαμε στην προσφυγή κατά Αντιβαλίδη για το μη δικαίωμα των πολιτικών μηχανικών να υπογράφουν για διατηρητέα κτήρια άδειες μικρής κλίμακας, η οποία και κερδήθηκε.

Διατυπώσαμε σαφείς θέσεις για τη λειτουργία των ΣΑ με έγγραφα και σχετική ημερίδα, στηρίζοντας τους συναδέλφους έναντι πιθανής υπέρβασης του ρόλου των ΣΑ.

Στηρίξαμε τα αιτήματα των συναδέλφων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απαντήσαμε σε όλα ένα προς ένα τα αιτήματα των συναδέλφων και ενεργήσαμε με βάση τις εύλογες αιτιάσεις τους απέναντι στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επεξεργαστήκαμε ολοκληρωμένες θέσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αρχιτεκτόνων, εμμένοντας στις διακηρυγμένες θέσεις του συλλόγου για την απόδοση δικαιωμάτων με βάση τις ολοκληρωμένες πενταετείς σπουδές και κατά οποιασδήποτε προσπάθειας κατακερματισμού μέσα από συστήματα πιστοποιήσεων.

Καταγγείλαμε και δεν συμμετείχαμε στη διαδικασία διαμόρφωσης μητρώων μελετητών ιδιωτικών έργων (στο πλαίσιο των δημοσίων) που αποτελούν την συνθήκη εξαφάνισης όλων των μικρών μελετητικών γραφείων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων συμμετείχε με ολοκληρωμένες θέσεις συστηματικά στη διαβούλευση για τον νόμο για το δομημένο περιβάλλον, στον οποίο πετύχαμε σημειακές αλλά σημαντικές βελτιώσεις.

Συμμετείχαμε με ολοκληρωμένες θέσεις στη διαβούλευση για την ολοκλήρωση της α΄ φάσης και την έναρξη με νέους όρους της β΄ φάσης για τις μελέτες για τους μικρούς οικισμούς.

Συνεχίσαμε την οργάνωση του σεμιναρίου για τη φυσική δόμηση στον ξενώνα Στάμου Στούρνα.

Συμμετείχαμε σε μια σειρά από ημερίδες με επιστημονικά θέματα παρουσιάζοντας τις θέσεις του συλλόγου και στηρίζοντας τον επιστημονικό διάλογο.

Οργανώσαμε τη διαδικασία συμμετοχής των συναδέλφων στα διεθνή βραβεία MIES VAN DER ROE και τον διαγωνισμό πραγματοποιημένου έργου ο οποίος ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Ο Σύλλογος για πρώτη φορά υπήρξε ο εθνικός επίτροπος στην Biennale Βενετίας. Σε μια εξαιρετική συμμετοχική διαδικασία ο Σύλλογος πραγματοποίησε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συμμετοχή ανοίγοντας τις πόρτες σε 136 συναδέλφους σε μεγάλο ποσοστό νέους, αλλά και γυναίκες αρχιτεκτόνισσες για την αρχιτεκτονική παρουσία των οποίων κερδίσαμε και σχετική διάκριση. Η συμμετοχική αυτή διαδικασία που αρχικά αντιμετωπίστηκε από πολλούς με επιφύλαξη ή και απαξία, έδωσε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στη σχέση της αρχιτεκτονικής με την κρίση στην Ελλάδα και άφησε ένα σημαντικό έργο που αποτυπώνεται σε σχετικό κατάλογο.

Ο Σύλλογος άνοιξε τα γραφεία του και ήρθε σε επικοινωνία με δημιουργικές ομάδες σε μια σειρά από σημαντικά ζητήματα. Παρουσιάσεις ερευνητικού έργου, συμμετοχή στον διάλογο για τα κοινά, για τη συνεργατική κατοικία, διεθνείς συναντήσεις και σεμινάρια.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην προηγούμενη περίοδο στήριξε με τις θέσεις του και συμμετείχε ενεργά στις κινητοποιήσεις κατά του ξεπουλήματος και των Φαραωνικών έργων στο Ελληνικό, για την προστασία του πάρκου Γουδί, κατά του ΜALL στην Ακαδημία Πλάτωνος, για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του Ξενία Άρτας, κατά της πώλησης της ΔΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ, κατά των περιβαλλοντοκτόνων έργων (αιολικών πάρκων) στη Μάνη και την Κρήτη αλλά και σε πολλά αντίστοιχα μικρότερα τοπικά ζητήματα.

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στάθηκε με σταθερότητα κατά της παραβίασης ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και ξεκίνησε σημαντικές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης σε πληττόμενες κοινωνικές ομάδες και άτομα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Παρά τις σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ υποστήριξε την σύνδεσή του με τις διεθνείς οργανώσεις UIA, ACE, UMAR και ΕΝACA. Οργανώσαμε τη διεθνή συνάντηση της UMAR στην Κρήτη, παρακολουθούμε τις διεργασίες στην ΑCE και αναπτύσσουμε στενή συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της UIA.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ λειτούργησε με επιμονή στις συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες. Στη διάρκεια των τριών χρόνων έγιναν 56 συμβούλια ενώ είχαν προκηρυχθεί ακόμα 14 που δεν έγιναν για λόγους απαρτίας. Έγιναν δύο πανελλαδικά συντονιστικά στην Καβάλα και την Πάτρα και πέντε Αντιπροσωπείες. Λειτούργησε με συστηματικό τρόπο η επιτροπή καταστατικού και για πρώτη φορά στην καταστατική αντιπροσωπεία έγιναν βήματα προς την άρση των δυσλειτουργιών μεταξύ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ των Τμημάτων και των περιφερειακών Συλλόγων. Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ οφείλει σε μεγάλο βαθμό την καλή λειτουργία του στην εξαιρετική δουλειά της γραμματείας που παράγει έργο υψηλού επαγγελματισμού και συνέπειας. Στο προηγούμενο διάστημα έγιναν αρκετά βήματα τόσο στο ζήτημα της διαχείρισης – συντήρησης του ξενώνα Στάμου Στούρνα, για τον οποίο υπάρχουν σήμερα ολοκληρωμένες προτάσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και βιωσιμότητα με σεβασμό στο πνεύμα του κληροδοτήματος. Ενέργειες επίσης έχουν προχωρήσει σχετικά με την επισκευή του κτιρίου των γραφείων του ΣΑΔΑΣ. Τέλος θα πρέπει να σταθούμε κριτικά στο θέμα της μη λειτουργίας των ομάδων εργασίας. Είναι κατανοητό ότι υπήρξαν προτεραιότητες που απορρόφησαν ενέργεια από τους και τις πλέον δραστηριοποιημένους/ες συναδέλφους. Επίσης δεν υπήρξε σωστός συντονισμός μεταξύ των ομάδων του Τμήματος Αττικής και του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ. Παραμένει πάντως ζητούμενο η μεγαλύτερη συμμετοχή και πλαισίωση των δράσεων από περισσότερους συναδέλφους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο οικονομικός απολογισμός δίνεται αναλυτικά. Εδώ θέλω να αναφέρω μερικά σημεία πιο γενικά. Την προηγούμενη τριετία ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ δεν στηρίχτηκε παρά μόνο στις δράσεις του. Από την επιχορήγηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο των 25.000 για το 2016 πήραμε μόνο 8.000 και το ίδιο ακριβώς έγινε και το 2017. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ακόμα μας οφείλει 2.000 από την υποχρέωση που είχε αναλάβει να μας πληρώνει το ΙΚΑ της γραμματείας και 4.000 για την χορηγία της Biennale. Οι συνάδελφοι που είναι ταμειακώς εντάξει δεν ξεπερνούν τους 300. Είναι κατανοητό ότι σε συνθήκες κρίσης η συνδρομή στο σύλλογο δεν αποτελεί για πολλούς προτεραιότητα, αλλά είναι επίσης γεγονός ότι δεν ενεργοποιήσαμε κάποια ιδιαίτερη διαδικασία ώστε να αυξήσουμε την εισπραξιμότητα. Τα βασικά μας εισοδήματα προήλθαν από την γραμματειακή διαχείριση της Biennale, και τις χορηγίες που πήραμε γι’ αυτό το σκοπό, την παραχώρηση του χώρου του συλλόγου σε διάφορες δράσεις με μικρό αντίτιμο, την συμβολή του Τμήματος Αττικής με τις δικές του δράσεις (Συνέδριο Αττικής κλπ), το πρόγραμμα ARCHIMEDES κλπ. Στο τομέα αυτό υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούν και πρέπει να γίνουν αλλά για όλα απαιτείται η μεγαλύτερη και ευρηματικότερη συμμετοχή των συναδέλφων στις προσπάθειες του συλλόγου. Στην περίοδο 2015-2017 μειωμένη κατά τους έξι μήνες κατά τους οποίους δεν είχε συγκροτηθεί το συμβούλιο σε σώμα, ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ κατάφερε να παρέμβει ουσιαστικά και αποτελεσματικά σε μια σειρά από θέμα, να δυναμώσει τη φωνή του και το κύρος του και να παραμείνει σταθερός υπερασπιστής των πληττόμενων συναδέλφων, της αρχιτεκτονικής πράξης και του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα έθεσε τα θεμέλια για την επίλυση χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων. Λειτούργησε δημοκρατικά και επεδίωξε διαφάνεια και συνθετικές και συναινετικές διαδικασίες. Για όλους αυτούς τους λόγους αποτιμάται ως μια παραγωγική θητεία που θέτει καλές βάσεις για το αύριο του συλλόγου.

Η Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Τόνια Κατερίνη

Ο Γενικός Γραμματέας ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
Γιώργος Πλατσάκης