Ενημέρωση

Απόφαση Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας»

Επισυνάπτεται η υπ’ αριθμ. 314/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων σχετικά με τη συγκρότηση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας» και το υπ’ αριθ. 966/ΥΟΔΔ/14.10.2022 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε.