Ενημέρωση

Απόφαση Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο «Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα – Μοναστηράκι»

Επισυνάπτεται το έγγραφο με Αριθμό Πρωτοκόλλου 222212 / 11-08-2022 με θέμα «Ανακοίνωση της συγκροτηθείσας Κριτικής Επιτροπής και της παράτασης της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής (έως την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00), στη Διοργανώτρια Αρχή, των φακέλων συμμετοχής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο “Αισθητική ενοποίηση και λειτουργική αναβάθμιση υφιστάμενων πεζοδρόμων στη γειτονιά Πλάκα-Μοναστηράκι”»