Ενημέρωση

Απαντήσεις στα ερωτήματα για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό: «Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα»

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό:

«Αρχιτεκτονική Ανάπλαση και Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του Πρώην Στρατοπέδου Λουμάκη στην Καρδίτσα»