Ενημέρωση

Απάντηση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στην με ΑΠ 2565/14.07.2023 επιστολή της ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ

Α.Π. 68576 / Αθήνα 27 Ιουλίου 2023

Προς: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ
Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο Πολυχρόνιο Ακριτίδη
Άγγελου Πυρρή 5, 115 27 Αθήνα

Θέμα: Απάντηση στην με ΑΠ 2565/14.07.2023 επιστολή σας

Αξιότιμε κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Αναγνωρίζουμε τις προθέσεις σας για την ποιότητα του δημόσιου χώρου, προκηρύσσοντας ταυτόχρονα επτά μελέτες που αφορούν τον επανασχεδιασμό και την ανάπλαση των πλατειών που θα εξυπηρετούν την επέκταση του Μετρό.

Είναι πάγια αρχή της Διεθνούς και της Ελληνικής Αρχιτεκτονικής κοινότητας, ότι ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου, ως δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι αποτέλεσμα «Ανοικτών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών».

Η έννοια, οι όροι και το αντικείμενο των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών καταγράφονται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387, μια Απόφαση που προσπάθησε να ενσωματώσει και να σεβαστεί τη σχετική διεθνή νομοθεσία και πρακτική, λαμβάνοντας υπ’ όψη όσα προτείνονται ή επιβάλλονται από το ισχύον πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16.

Σε καμία περίπτωση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς δεν προβλέπει αποκλεισμούς ηλικίας, εντοπιότητας, εμπειρίας κλπ, ούτε αφήνει αμφιβολίες για την υποχρέωση ανάθεσης ή συνεργασίας με τον αρχιτέκτονα ή την ομάδα που λαμβάνει το Α΄ βραβείο. Αντίστοιχες προϋποθέσεις μπορεί να επιτρέπονται ή/και να επιβάλλονται σε άλλες διαδικασίες αξιολόγησης μελετών και εργολαβιών.

Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί, πέραν των πραγματικά αξιοπρεπών βραβείων, δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται σε καμία από τις προϋποθέσεις που θέτει η συγκεκριμένη ΥΑ και κάτω από αυτό το πρίσμα δεν μπορούν να θεωρηθούν «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί».

Αντίθετα δημιουργούν απογοήτευση στους νέους αρχιτέκτονες, λόγω του αποκλεισμού τους, εντείνουν το αίσθημα αναξιοκρατίας με την παράκαμψη των θεσμικών διαδικασιών, δίνουν την εντύπωση φωτογραφικών χειρισμών και, το σημαντικότερο, δεν πείθουν ότι η όποια επιλογή θα είναι η καλύτερη για το «δημόσιο συμφέρον» γιατί θα έχει προέλθει από μια αξιολόγηση περιορισμένων σε αριθμό συμμετοχών.

Έχετε την ευκαιρία οι διαγωνισμοί αυτοί να γίνουν ως διαδικασία φωτεινά παραδείγματα του τρόπου που θα διαμορφώνεται ο δημόσιος χώρος στην Αθήνα, μια πόλη που θα αποκτά ένα ανθρώπινο πρόσωπο αντάξιο της Ιστορίας της.

Τις ενστάσεις μας τις αναφέραμε αναλυτικά στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμα χώρος και χρόνος διόρθωσης των σημείων που έχουμε επισημάνει, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αποδεκτό από όλους. Ένα αποτέλεσμα που θα επιβεβαιώσει τον λόγο θεσμοθέτησης, ύπαρξης και λειτουργίας της «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ».

 

Με εκτίμηση,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

Η Γενική Γραμματέας
Τζούλια Τσαλίκη