Ενημέρωση

Απάντηση από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ στην με ΑΠ 68574 «Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες προκηρύξεις Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων

Συνημμένα θα βρείτε την με ΑΠ 2565/14-7-2023 Απάντηση από την ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΕ στην με ΑΠ 68574/13-7-2023 «Ανακοίνωση σχετικά με τις πρόσφατες προκηρύξεις Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών» του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.