Ενημέρωση

Απαντήσεις στα ερωτήματα για τον Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων: «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου»

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες σχετικά με τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου».