Ενημέρωση

Άνοιξε η Πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων Επιδοτούμενου Επιμορφωτικού Προγράμματος ΕΣΠΑ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της  ΠΕΔΜΕΔΕ, για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο κατασκευών και υλικών».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην πρόσκληση ωφελουμένων, που επισυνάπτεται.

Τα δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών το καθένα είναι :

➢ Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες)

➢ Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (Πρόγραμμα ΒΙΜ)

 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης παρέχεται :

  • επίδομα 400 ευρώ ανά συμμετέχοντα &
  • πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC.

Πιστεύουμε ότι είναι μία σημαντική ευκαιρία για όλους τους συναδέλφους Αρχιτέκτονες, που πληρούν τις προϋποθέσεις, να επιμορφωθούν πάνω σε άξονες που άπτονται της καθημερινότητας της εργασίας τους (Ηλεκτρονικές δημοπρασίες, χρονοδιάγραμμα, κοστολόγηση έργων κλπ.) αλλά και σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες  (Πρόγραμμα ΒΙΜ).

 

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν η Ηλικία, το Εκπαιδευτικό Επίπεδο, η Συνάφεια Σπουδών με το Αντικείμενο Κατάρτισης, τα Έτη Επαγγελματικής Εμπειρίας, οι Δεξιότητες Πληροφορικής και η Τεκμηρίωση Ενδιαφέροντος των ωφελουμένων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από Τρίτη 11/06/2019 και θα διαρκέσει τουλάχιστον για έναν ημερολογιακό μήνα (ήτοι έως 11/07/2019). Μετά το πέρας του ημερολογιακού μήνα θα παραταθεί αυτόματα μέχρις ότου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελουμένων.

Για την Αττική, ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται σε 200.

 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.