Ενημέρωση

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων Μελετών : “Σταθμός επιβατών Λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση Φάση”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα

“Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελετών : Σταθμού Επιβατών Λιμένα Σούδας – Ενδιάμεση Φάση»

 

Διοργανώτρια Αρχή : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / Γ.Δ.Σ.Υ. / Γ.Γ.Υ. / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

 

Συνημμένα θα βρείτε την περιληπτική προκήρυξη.