Ενημέρωση

Αναβάθμιση των ψηφιακών μέσων. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Προς:

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο Υπουργό Εσωτερικών

κ. Κυριάκο Πιερρακάκη Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

κ. Λεωνίδα Χριστόπουλο Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

κ. Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο Γ. Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων Δημ. Διοίκησης

Κοινοποίηση:

κ. Γεώργιο Στασινό Πρόεδρο του ΤΕΕ

Θέμα: Αναβάθμιση των ψηφιακών μέσων. Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της επιταχυνόμενης πορείας προς μία συνεχώς διευρυνόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην κατεύθυνση της προάσπισης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, σε συνδυασμό με τις νομοθετικές αλλαγές που εξαγγέλλονται για το άμεσο προσεχές διάστημα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να αναβαθμιστούν πρακτικές και διαδικασίες που αποτελούν χρόνιες παθογένειες και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Σημαντική στόχευση σε αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελέσει η υλοποίηση της θεσμοθετημένης ήδη αρχής για την υπηρεσία μιας στάσης κατά την Αδειοδότηση των κατασκευών. Βασικό βήμα της αποτελεί η ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση των ψηφιακών διεργασιών εκείνων που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία μηχανικού ή πολίτη στις υπηρεσίες για μια σειρά ζητημάτων όπως:

  • η πληρωμή φορολογικών αδείας στη Δ.Ο.Υ.,
  • η Απογραφή του έργου και η πληρωμή προκαταβολής στον ΕΦΚΑ,
  • η λήψη κτηματογραφικού αποσπάσματος και διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο,
  • η λήψη εγκρίσεων από Δασαρχεία, Αρχαιολογίες, Δήμους (Υψόμετρα, κλπ),
  • η πληρωμή εισφορών ΚΗ υπέρ του Δήμου,
  • η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από ΕΦΚΑ-ΤΜΕΔΕ κλπ.

Η δύσκολη αυτή περίοδος ας γίνει η αφορμή να επιταχυνθούν τα βήματα προόδου εκείνα που θα διευκολύνουν τη λειτουργία της διοίκησης και την άσκηση όποιων δραστηριοτήτων είναι εφικτό να παραμείνουν ενεργές, ενώ παράλληλα θα διευκολύνουν την άρση των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης και την ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας όταν απομακρυνθεί η τρέχουσα απειλή.

Είναι απολύτως εφικτό, εφόσον ληφθούν οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις, οι πληρωμές να γίνονται ηλεκτρονικά και τα σχετικά αποδεικτικά να αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά.

Είναι απολύτως εφικτό να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις αρμόδιες υπηρεσίες οι αιτήσεις για τις απαιτούμενες εγκρίσεις, με συνημμένα τα δικαιολογητικά τους, με σημαντική τη δέσμευση ως προς το χρόνο της, ηλεκτρονικής επίσης, ανταπόκρισής τους (με μια ανοχή που θα αφορά μόνο στην περίοδο της γενικότερης αναστολής/επιβράδυνσης των δραστηριοτήτων λόγω της υγειονομικής κρίσης).

 

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Ξυνομηλάκης

 


AITHMA

pdf
400 KB