Ο Σύλλογος

Ανακοίνωση της ΕΛΕΜ για το φορολογικό

ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΗ Η ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τον νέο τρόπο τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό  την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων ειναι  αναχρονιστική και αστοχη . Ειδικά στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών , οι οποίοι αναφανδόν είμαστε υπερ της πάταξης της φοροδιαφυγής θεωρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν θεσμικές απαιτήσεις της άσκησης του επαγγέλματος και θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε έξαρση της φοροδιαφυγής των μεγάλων εισοδημάτων του χώρου και στην οικονομική εξαθλίωση των μικρών.

Η ΕλΕΜ, υπερασπιζόμενη την αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος, ζητά  μια δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση, ανάλογη με το αντικείμενο του έργου ή της παρεχόμενης υπηρεσίας του κάθε μηχανικού και όχι μια άδικη , οριζόντια λύση που προφανώς  ευνοεί μόνον όσους διαχειρίζονται μεγάλα έργα και παράλληλα οδηγεί στον επαγγελματικό κανιβαλισμό.

Η ΕλΕΜ επιμένει σε  μια φορολογική αντιμετώπιση που θα λειτουργεί δίκαια και διαχρονικά, συνεκτιμώντας όλες τις οικονομικές παραμέτρους που καθορίζουν τα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών ως αμοιβή/ αποζημίωση λαμβάνοντας υπόψη το υπαρκτό γεγονός των μεγάλων αυξομειώσεων στα έσοδα ανά χρονιά, ανάλογα με την πρόοδο και τιμολόγηση μελετών που έχουν αναληφθεί και θεσμοθετώντας την αναγνώριση των πραγματικών επαγγελματικών εξόδων των αυτοαπασχολουμένων μηχανικών από την άσκηση του επαγγέλματος .

Ιστορικά και διεθνώς, η αμοιβή των ελεύθερων επαγγελματιών  μηχανικών καθορίζεται ως αποζημίωση για το παρεχόμενο έργο σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό του.

Το ΠΔ 696/74, η απόφαση Δ17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ 56/Β/12)  και ο Ν.4412/16 (με την απόφαση περί προεκτιμωμένων αμοιβών) καθώς και όλες οι παλαιότερες διατάξεις,  το επιβεβαιώνουν, καθορίζουν υπολογισμό κόστους κατασκευής και εξ αυτού τις νόμιμες αμοιβές που ισχύουν μέχρι και σήμερα.

Οι νόμιμες αυτές αμοιβές που εξάγονται επί προϋπολογισμού, μέχρι τον Ν.3919/10 ήταν υποχρεωτικά απαιτητές,  για τους ιδιώτες και  για το δημόσιο και επ΄ αυτών οι μηχανικοί φορολογούντο και κατέβαλλαν τον ΦΠΑ όπως και τις κατά νόμο Παρακρατήσεις ή και Προκαταβολές Φόρου.

Με το καθεστώς αυτό, των ελάχιστων υποχρεωτικών αμοιβών, το κράτος διασφάλιζε τα έσοδά του και οι μηχανικοί την αξιοπρέπειά τους καθώς δεν επέτρεπε  υπόνοια φοροδιαφυγής.

Είναι πεποίθηση της ΕλΕΜ ότι η ενεργοποίηση διατάξεων που καθορίζουν με έναν ορθολογικό τρόπο την διαμόρφωση του προϋπολογισμού των έργων και σε συνέχεια τον καθορισμό ελάχιστων αμοιβών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως και η θεσμοθέτηση των πραγματικών εξόδων των μηχανικών είναι η ενδεδειγμένη πρόταση για τον κλάδο.

Αντίθετα, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν εισφέρουν σε  κανένα από τα παραπάνω πεδία , εξακολουθούν να δημιουργούν χώρο για τους φοροδιαφεύγοντες και είναι κοινωνικά αδικα για τους έντιμους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς .

Δεδομένου ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις είναι ατελέσφορες και αποτελούν παραδοχή ότι η πολιτεία δεν θέλει ή δεν μπορεί να πατάξει την φοροδιαφυγή,  είναι αυτονόητη η καταδίκη των προωθούμενων ρυθμίσεων και  οι επισημάνσεις μας είναι  βάση επίτευξης του επιδιωκόμενου με όρους αξιοπρέπειας, ισότητας και δικαιοσύνης.  

 

ΕλΕΜ