Ο Σύλλογος

Ανακοίνωση της ΕλΕΜ για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Ανακοίνωση της ΕλΕΜ 

Η ΕλΕΜ καταδικάζει τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, δεν συμφωνεί όμως με συνδικαλιστικές προτάσεις που θίγουν την απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού.

Η ΕλΕΜ, ακομμάτιστη παράταξη των ελεύθερων επαγγελματιών διπλωματούχων μηχανικών, από χρόνια μάχεται για την υπεύθυνη και αξιοπρεπή άσκηση του επαγγέλματος με συνεχείς παρεμβάσεις στα θεσμικά όργανα των μηχανικών (ΤΕΕ και επιστημονικοί σύλλογοι) όπου έχει εκλεγεί και συμμετέχει.

Σε ότι αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο, έχει καταθέσει ρεαλιστικές προτάσεις που αναδεικνύουν το πραγματικό πρόβλημα και ζητά την επαναφορά των ελάχιστων αμοιβών.

Σε καμία περίπτωση η ΕλΕΜ δεν μπορεί να συνταχθεί με προτάσεις άλλων συλλογικοτήτων για αποχή των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών από τις θεσμικές τους εκπροσωπήσεις όπως τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) κλπ, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες στην καθημερινότητα του επαγγέλματος και σεβόμενη τις ανάγκες βιοπορισμού όλων των μηχανικών που δεν έχουν την ασφάλεια του μισθού.

 

ΕλΕΜ